Lestijden

Continurooster

Bij een moderne school – gericht op een verbinding tussen leren en spelen – hoort in onze ogen een continurooster.brood6
Dit betekent dat leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur op school zijn.
De lunch wordt in de ochtend verzameld en koel gehouden. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.15 uur uit.

  • De school begint ’s morgens om 08.30 uur. Dit betekent dat de leerlingen op dat tijdstip in de groep zijn en de groepsleerkrachten met
    hun lessen beginnen.
  • De kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school. Ze eten dan in de klas/middenruimte met de TSO-medewerksters. Aan deze opvang zijn geen kosten verbonden. De kinderen gaan gezamenlijk een kwartier naar buiten. Dit gebeurt onder toezicht van de TSO-medewerksters.
  • Tijdens de TSO verzoeken wij u vriendelijk om de kinderen geen snoep mee naar school te geven.
  • Tevens kunnen de kinderen tijdens studiedagen geen gebruikmaken van de TSO.

Op Stoom biedt de BuitenSchoolse Opvang tot 19.00 uur.