Onze School

Welkom op De Pionier

Waar staat De Pionier voor?
Wat bieden wij uw kind?

P: Portfolio. Vanaf groep 1 worden alle ontwikkelingen van het kind bijgehouden in hun persoonlijk Portfolio. Het Portfolio wordt 4 keer per jaar besproken in een gesprek waarbij u, uw kind en de leerkracht aanwezig is. Onze visie is dat wij mét de kinderen en zo min mogelijk óver de kinderen praten!

I: Individuele kindgesprekken. Voorafgaand aan het Portfoliogesprek heeft de leerkracht met alle kinderen een individueel kindgesprek. Hierin bespreekt de leerkracht samen met het kind zijn/haar ontwikkeling. De onderwijsbehoefte van het kind wordt in kaart gebracht en afspraken voor de volgende periode worden vastgelegd. Wat ga je leren? Hoe ga je dat leren? Wat heb je hierbij nodig van de leerkracht, van je ouders?

O: Openbaar. De Pionier is een school met een Openbaar karakter. Wij hebben oog een aandacht voor alle geloven, maar benaderen deze met een open blik zonder religieuze grondslag. Vanaf groep 7 bieden wij de kinderen HVO onderwijs (Humanistische Vormings Onderwijs).

N: verNieuwend. De Pionier is een vernieuwend Kindcentrum met onderwijs en opvang onder één dak. Het bruist er van de energie en ondernemingslust. De Pionier biedt een eigentijds en toekomstgericht programma voor onderwijs en opvang. Kinderen van 0 t/m 12 jaar bezoeken met plezier en vol zelfvertrouwen De Pionier en worden volledig toegerust voor hun toekomst.

I: Instructie op maat/ ICT. Op De Pionier werken we met vakspecialisten. Deze specialisten verzorgen binnen hun cluster (groep 4 t/m 6 en groep 7,8) instructies op maat. Per cluster is er een rekenspecialist, een taal/spellingspecialist en een begrijpend-/technisch lezenspecialist. De specialisten zijn verantwoordelijk voor de leerlijn en volgen de kinderen binnen hun vakgebied. De specialist gaat van groep naar groep om de instructies te geven. Er wordt gebruik gemaakt van ICT-middelen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er voor elk kind een chromebook aanwezig. Deze zijn door de school bekostigd. Op deze chromebooks verwerken de kinderen de instructies, in een digitale leeromgeving, op hun eigen niveau. Bij het cluster groep 1 t/m 3 zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlijnen van de verschillende vakgebieden. De kleuters hebben de beschikking over Ipads om het geleerde, in een digitale omgeving, op hun eigen niveau te verwerken.

E: Eigenaarschap. Op De Pionier is er sprake van eigenaarschap op alle niveaus. De directie is eigenaar van het onderwijskundig beleid van de school. Zij wordt hierbij ondersteund door de Intern Begeleider die eigenaar is van de “zorg”. De vakspecialisten zijn eigenaar van de leerlijn van het vak wat zij door de groepen heen geven. Zij volgen de leerlingen, bieden instructie op maat en zijn verantwoordelijk voor de resultaten. De leerlingen zijn eigenaar van hun ontwikkeling. Zij weten wat ze gaan leren, hoe ze dat gaan doen en wat ze daarbij nodig hebben.
De kinderen krijgen Engels vanaf de kleutergroepen!

R: Rooster. Op De Pionier wordt er gewerkt met een continurooster. De tussen schoolse opvang wordt, zonder extra kosten voor u als ouder, verzorgd. Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij! In deze schoolgids kunt u over alles wat hierboven kort beschreven staat nog uitgebreid verder lezen.