Groep 1/2 B

Groepsinformatie

 In onze klas zitten momenteel 17 kleuters die er heel veel zin in hebben om er een gezellig en leerzaam jaar van te maken. Na de herfstvakantie komen er geregeld nieuwe kinderen bij.

Wat leren we in groep 1/2?

In de kleutergroepen werken wij het hele jaar door themagericht. Wij werken met Kleuteruniversiteit, dit is een programma dat digitale projecten aanbiedt aan de hand van prentenboeken. Binnen deze projecten komen alle ontwikkelingsaspecten aan bod d.m.v. vele leuke lessen en activiteiten. Ook krijgen de kinderen twee keer per week Engelse les. Wij gebruiken hierbij de methode ‘Groove me.’ Deze methode is erop gericht dat kinderen spelenderwijs kennis maken met de Engelse taal. Iedereen is erg enthousiast over de spelletjes en liedjes. Aan de kinderen uit groep twee bieden wij activiteiten aan die gericht zijn op de schrijfvormen, hierbij gebruiken wij de methode Pennenstreken
 

Actueel

september/oktober 

Momenteel hebben de kinderen elkaar al goed leren kennen en zijn alle regeltjes en afspraken die in de klas gelden weer opgefrist. Vooral het handenwassen wordt door alle kinderen, i.v.m. Corona, heel goed begrepen en uitgevoerd. Deze weken zijn we druk bezig met het thema ‘Boer Boris heeft het heet.’ Activiteiten die gericht zijn op het seizoen zomer en alle bijkomende gevolgen voor de dieren op de boerderij. Ook tellen we alle dieren van boer Boris en leren we al heel veel rijmwoordjes op het woordje schaap!

 

Mededelingen

0