Groep 1/2 B

Groepsinformatie

De groep 1/2 b  heeft 24 kinderen in de klas. We hebben het erg gezellig met elkaar en onze klas vindt spelen in het speellokaal het allerleukste wat er is.

Wat leren we in groep 1/2?

Ook dit schooljaar werken wij weer met een aantal thema’s uit Kleuteruniversiteit. In elk thema komen de taal- en rekendoelen aan bod voor zowel groep 1 als 2. De thema’s zijn schoolbreed, wat inhoudt dat de kleuters met dezelfde onderwerpen aan de gang gaan als de midden- en bovenbouw.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling komt dit jaar volop aan bod: het leren om rekening te houden met elkaar, het aangeven van eigen grenzen en de klassen- en schoolregels bespreken.
Met het mooie weer wordt er volop buiten gespeeld, maar naarmate het weer slechter wordt, zullen we vaker spelen in de speelzaal, waar de motorische vaardigheden aan bod komen. 
Engels wordt wekelijks aangeboden, dit doen we aan de hand van de methode IPockets, waarbij de handpop Happy Monkey een grote rol speelt.
Vanaf januari gaan we aan de slag met de methode Pennenstreken, waarbij de leerlingen van groep 2 gerichte motorische activiteiten aangeboden krijgen. Ze werken hierbij in een eigen schriftje en instructie vindt plaats op het Digibord. 
 

Actueel

maart/april

Maart: Als afsluiting van ons vorige thema dinosaurussen brengen wij alsnog een bezoekje aan het Pieter Vermeulen Museum op 27 maart. We zullen daar een tentoonstelling over dino’s bekijken en ervaren. Inmiddels zijn wij al weer een aantal weken bezig met ons nieuwe thema, wat gaat over natuur en techniek. Dit aan de hand van het prentenboek ‘Gat in mijn emmer’. Ook in de leerpleinen besteden wij aandacht en techniek en zullen de leerlingen experimenteren met allerlei proefjes. Inmiddels bestaat onze groep uit 24 leerlingen. 

April: Het is leuk om te vermelden dat wij na de voorjaarsvakantie gestart zijn met ‘Pennenstreken’. Dit is een methode die de leerlingen voorbereid op het leren schrijven, waarbij veel aandacht is voor het hanteren van de juiste pengreep. De leerlingen van groep 2 werken in een eigen schriftje en zijn 2 keer aan de week geconcentreerd aan hun taak bezig.

Het duurt nog even, maar ons schoolreisje staat gepland op vrijdag 12 april. De bestemming zal nader bekend worden. Op vrijdag 19 april hebben wij de lente-viering en zullen de leerlingen voor elkaar een ontbijtje verzorgen. De meivakantie loopt van 22 april tot 6 mei.

Mei: Op maandag 6 mei starten wij met ons nieuwe thema ‘Wow, de wereld’. Bij de kleutergroepen zal het onderwerp gaan over de jungle.

 

Mededelingen

15 maart Stakingsdag

12, 18, 22 maart Leerpleinen “Grote experimenten”

12 april Schoolreisje groep 1 t/m 4

19 april Lenteviering