Groep 1/2 B

Groepsinformatie

 In onze klas zitten momenteel 17 kleuters die er heel veel zin in hebben om er een gezellig en leerzaam jaar van te maken. Na de herfstvakantie komen er geregeld nieuwe kinderen bij.

Wat leren we in groep 1/2?

In de kleutergroepen werken wij het hele jaar door thema gericht. Wij werken met Kleuteruniversiteit. Dit is programma dat digitale projecten aanbiedt aan de hand van prentenboeken. Binnen deze projecten komen alle ontwikkelingsaspecten aanbod dmv vele leuke lessen en activiteiten. Ook krijgen de kinderen twee keer per week Engelse les. Wij gebruiken hierbij de methode Groove me. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Ook gebruiken wij de methode Pennenstreken om de schrijfvormen met de kinderen van groep 2 te oefenen. 
Natuurlijk worden gedurende het jaar de jaarfeesten zoals Sinterklaas, Kerstmis etc uitgebreid gevierd!
 
In de maand september ontvangt u via Parro de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek.
 

Actueel

augustus/september

Na een heerlijke vakantie zijn we allemaal weer vol enthousiasme begonnen aan nieuw schooljaar! De kinderen en de juffen hebben er weer reuze zin in. Hopelijk wordt het dit jaar weer een schooljaar zoals we gewend zijn. De eerste weken staat de groepsvorming in de klas centraal. Er is natuurlijk weer heel veel veranderd, de groep 1 kinderen zitten nu in groep 2 en er zijn een aantal nieuwe leerlingen in beide kleutergroepen gekomen. Verder geven we veel aandacht aan het opfrissen en aanbieden van de klassenregels en de dagelijkse rituelen in de groepen. 
Na de eerste weken starten we met een nieuw thema namelijk kikker is kikker. Een hartverwarmend prentenboek waarin kikker leert dat hij niet hoeft te kunnen vliegen, lezen of taarten bakken als zijn vriendjes: ze houden van hem zoals hij is.
 

Mededelingen

september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

10 september: schoolreisje

27 september: informatieavond 

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

18 – 24 oktober: herfstvakantie

25 oktober: studiedag