Groep 1/2 B

Groepsinformatie

De groep 1/2 B  heeft 22 kinderen in de klas. We hebben het erg gezellig met elkaar en onze klas vindt spelen in het speellokaal het allerleukste wat er is.

Wat leren we in groep 1/2?

Ook dit schooljaar werken wij weer met een aantal thema’s uit Kleuteruniversiteit. In elk thema komen de taal- en rekendoelen aan bod voor zowel groep 1 als 2. De thema’s zijn schoolbreed, wat inhoudt dat de kleuters met dezelfde onderwerpen aan de gang gaan als de midden- en bovenbouw.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling komt dit jaar volop aan bod: het leren om rekening te houden met elkaar, het aangeven van eigen grenzen en de klassen- en schoolregels bespreken.
Met het mooie weer wordt er volop buiten gespeeld, maar naarmate het weer slechter wordt, zullen we vaker spelen in de speelzaal, waar de motorische vaardigheden aan bod komen. 
Engels wordt wekelijks aangeboden, dit doen we aan de hand van de methode IPockets, waarbij de handpop Happy Monkey een grote rol speelt.
Vanaf januari gaan we aan de slag met de methode Pennenstreken, waarbij de leerlingen van groep 2 gerichte motorische activiteiten aangeboden krijgen. Ze werken hierbij in een eigen schriftje en instructie vindt plaats op het Digibord. 
 

Actueel

september/oktober

September
We zijn dit jaar gestart met 18 kinderen. Lavin, Sam en Kenyi hebben wij mogen verwelkomen na de zomervakantie.
De tweede schoolweek zijn we gestart met het thema ‘Haas gaat op reis’, waarbij het begrip reizen centraal staat. De kinderen mogen souvenirs en vakantiefoto’s meenemen en hier iets over vertellen.  
Inmiddels heeft de Pierloop plaatsgevonden, waarbij onze groep werd vertegenwoordigd door Julian!
 
Oktober
Deze maand werken wij verder aan het thema ‘Reizen met haas’. Dit thema zal op donderdag 8 november worden afgesloten d.m.v. een kijkmiddag.
 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen