Groep 1/2 B

Groepsinformatie

 In onze klas zitten momenteel 17 kleuters die er heel veel zin in hebben om er een gezellig en leerzaam jaar van te maken. Na de herfstvakantie komen er geregeld nieuwe kinderen bij.

Wat leren we in groep 1/2?

In de kleutergroepen werken wij het hele jaar door thema gericht. Wij werken met Kleuteruniversiteit. Dit is programma dat digitale projecten aanbiedt aan de hand van prentenboeken. Binnen deze projecten komen alle ontwikkelingsaspecten aanbod dmv vele leuke lessen en activiteiten. Ook krijgen de kinderen twee keer per week Engelse les. Wij gebruiken hierbij de methode Groove me. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Ook gebruiken wij de methode Pennenstreken om de schrijfvormen met de kinderen van groep 2 te oefenen. 
Natuurlijk worden gedurende het jaar de jaarfeesten zoals Sinterklaas, Kerstmis etc uitgebreid gevierd!
 
In de maand september ontvangt u via Parro de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek.
 

Actueel

Na de Kerstvakantie hadden we allemaal weer zin om te beginnen. We zijn gestart met het thema Noord en Zuidpool. Met elkaar hebben we de wereldbol uitvoerig bekeken: wat de kleuren op de wereldbol betekenen, waar wonen wij, waar is de evenaar, en waar vinden wij de Noord en Zuidpool? We hebben met elkaar besproken welke dieren er leven, dat het er heel koud is en dat er niet veel mensen wonen. De kinderen hebben kennis gemaakt met Vicks. Dit is een ijsbeertje dat opgroeit op de Noordpool. 
De kinderen leren onder andere de begrippen:
Eskimo- Inuit
Iglo
Thermometer
Warm/koud
Winter/zomerkleren
Bevriezen/ smelten
IJsbergen/ijsschotsen/ijsplateaus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zijn we volop bezig met reken/taal activiteiten, spel en bewegingslessen, knutselen waarin het thema centraal staat. 
Voor de kinderen uit groep 2 zijn er winter reken en taal werkboekjes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind januari gaan de kinderen uit groep 2 de CITO taal en rekentoets maken. De uitslag hiervan wordt besproken in de oudergesprekken die in februari plaatsvinden. Ook de ouders van de kinderen uit groep 1 worden uitgenodigd voor het portfoliogesprek. 
 
Na de voorjaarsvakantie starten we met het schoolthema: De Pionier “draait door” dat wordt afgesloten in de Stadsschouwburg van Velsen met een spectaculaire show waarin alle groepen optreden.

Mededelingen

24 januari t/m 09 februari 2022: CITO voor alle groepen

09 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij

21 februari t/m 25 februari 2022: Voorjaarsvakantie