Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 is dit schooljaar gestart met 22 kinderen en dat zijn 10 jongens en 12 meisjes. Het is een leuke groep die van tekenen, spelen en gymmen houdt, maar ook graag wil leren lezen, rekenen en schrijven. Zij lijken er allemaal echt zin in te hebben!

Wat leren we in groep 3?

Na de feestmaand december zijn we weer begonnen met het leren van nieuwe klanken in groep 3. De kinderen kunnen zich na de vakantie weer wat langer concentreren! Dat is ook nodig want we oefenen met de “tweetekenklanken” zoals eu, ie, ou en uu. Die blijken altijd lastiger te zijn dan de andere klanken. Ook maken de kinderen vaak een dictee en dat gaat al heel aardig. Met rekenen maken de kinderen plus- en minsommen tot 10. Maar ook oefenen we met het tellen met twee tegelijk en zelfs met 5 tegelijk. De klok met de hele uren wordt behandeld, geldsommen met 5 en 10 cent. Hoeveelheden splitsen, samenvoegen van tiental en eenheden, gebruik maken van het rekenrek (snel herkennen van hoeveelheden) en op de getallenlijn tellen tot 40. De Engelse les staat in het teken van de winter.

Actueel

januari/februari

Vorige week is meester Aron op school geweest om foto’s te laten zien van zijn bezoek aan Sri Lanka. Hij heeft verteld over de besteding van het ingezamelde geld. De kinderen waren erg onder de indruk van zijn verhalen over het weeshuis. Zij hebben voor hem allemaal een mooie tekening gemaakt met natuurlijk meester Aron er zelf op. Dit boekje met tekeningen heeft hij als aandenken meegekregen. In deze periode staat het thema Nederland centraal. Wij gaan dan ook op bezoek bij de molen De Zandhaas en bij boerderij Zorgvrij. De kinderen gaan daar koeien melken, eitjes rapen en boter “schudden”. In de klas staat al enige tijd een koe als leskist. We gaan werken over de molen en de boerderij. Maar ook de Citotoetsen starten vanaf maandag 21 januari. De kinderen krijgen toetsen van Woordenschat, Spelling, Rekenen en Lezen. De toetsen bestaan steeds uit twee delen, dus wij zijn zeker 8 dagdelen bezig met toetsen. Tussen die toetsen door werken wij verder aan de normale lessen. Ook meester Robert van muziek komt op maandagen zijn lessen geven. Kortom, het wordt een actieve tijd tot aan de voorjaarsvakantie!!

 

 Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen 

dinsdag 15 januari studiedag

vrijdag 15 februari studiedag

woensdag 27 februari schaatsen