Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 is dit schooljaar gestart met 22 kinderen en dat zijn 10 jongens en 12 meisjes. Het is een leuke groep die van tekenen, spelen en gymmen houdt, maar ook graag wil leren lezen, rekenen en schrijven. Zij lijken er allemaal echt zin in te hebben!

Wat leren we in groep 3?

Na de feestmaand december zijn we weer begonnen met het leren van nieuwe klanken in groep 3. De kinderen kunnen zich na de vakantie weer wat langer concentreren! Dat is ook nodig want we oefenen met de “tweetekenklanken” zoals eu, ie, ou en uu. Die blijken altijd lastiger te zijn dan de andere klanken. Ook maken de kinderen vaak een dictee en dat gaat al heel aardig. Met rekenen maken de kinderen plus- en minsommen tot 10. Maar ook oefenen we met het tellen met twee tegelijk en zelfs met 5 tegelijk. De klok met de hele uren wordt behandeld, geldsommen met 5 en 10 cent. Hoeveelheden splitsen, samenvoegen van tiental en eenheden, gebruik maken van het rekenrek (snel herkennen van hoeveelheden) en op de getallenlijn tellen tot 40. De Engelse les staat in het teken van de winter.

Actueel

maart/april

Wat werd er goed geschaatst door de kinderen op 27 februari! Veel kinderen stonden voor het eerst op het ijs, maar na een uurtje oefenen, met of zonder rekje, ging het al heel goed! Ouders en juffen hebben heel wat kruisjes gezet op de stempelkaarten! Terug op school bleek bij twee kinderen een (melk)tand op het ijs eruit te zijn gegaan. Daar waren ze geweldig trots op! Toen volgden er in de week daarna nog 7 melktanden bij andere kinderen. Dat is altijd een hele gebeurtenis in groep 3! Maar ook het bericht dat een grote speelgoedketen zijn deuren zou sluiten bracht veel onrust onder de leerlingen. “Waar moeten we nu onze cadeautjes kopen voor de verjaardagen?,” hoorde je in de klas.

In deze periode van het schooljaar hebben wij op school het thema “Grote experimenten”. De kinderen begrijpen dat er dan ontdekkingen worden gedaan d.m.v. proefjes. Eerst voorspellen wat er zou kunnen gebeuren, dan de proef uitvoeren en kijken wat er echt gebeurt. Heel spannend! We hebben het in een rekenles kunnen toepassen met het experimenteren met water, maatbekers, bekertjes, flesjes en opgeknipte drinkpakjes. Hoeveel pakjes drinken kun je vullen met een liter water? Vrijdag 1 maart hebben de kinderen in groepjes o.l.v. kinderen uit groep 8 een letterspeurtocht gedaan door de school. Ze mochten zoeken boven in de school, in de teamkamer en in de gangen. Toen ze alle letters gevonden hadden, kregen zij een letterdiploma mee naar huis. Alle klanken uit de leesmethode zijn nu behandeld. Nu gaan we proberen nieuwe “leesmoeilijkheden” onder de knie te krijgen: voetbal/waslijn/leesboek; woorden met –ng en –nk: ring, bank; -aai, ooi, oei: maai, gooi, roei; -ieuw, -eeuw, -uw: kieuw, leeuw, duw. Elke morgen start met lezen. Na eerst zelf de tekst gelezen te hebben, lezen zij die nog een keer met een maatje. Tijdens de kind/oudergesprekken bleek dat veel kinderen ook thuis lezen en dat er vaak voorgelezen wordt. Goed om te horen! Bij de Engelse les was het onderwerp “the wedding”. De kinderen tekenen hele mooie hoge “weddingcakes”

 

 Mededelingen

15 maart Stakingsdag

12, 18, 22 maart Leerpleinen “Grote experimenten”

5 april Maandsluiting groep 3

12 april Schoolreisje groep 1 t/m 4

19 april Lenteviering