Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 heeft 21 enthousiaste leerlingen, Amy, Lavin, Rasha, Nova, Jahmar, Jura, Sam, Milan, Ivy, Maher, Darnia, Liz, Cat, James, Saar, Emma, Leona, Sulayman, Lukas, Sarah en Daley

Wat leren wij in groep 3

In groep 3 is lezen eigenlijk het belangrijkste, meteen gevolgd door rekenen en schrijven. Wij gebruiken de methode Veilig leren lezen en dat betekent dat wij werken met werkboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en digitaal materiaal van die methode. Digitaal worden de kinderen begeleid door Zoem, een bij. Wij, de volwassenen zeggen dat ze letters leren, maar eigenlijk leren de kinderen klanken! Een klank met daarbij een gebaar, om het beter te kunnen onthouden. De kinderen oefenen ook op het chromebook met lezen. Sommige kinderen hebben iets meer tijd en aandacht nodig bij het leren lezen en zij krijgen van kinderen uit groep 7 en 8 extra hulp met het computerprogramma Bouw! Als we een klank geleerd hebben gaan we deze ook meteen leren schrijven. Met rekenen oefenen we met de getallenlijn tot 100. Deze wordt steeds verder uitgebreid. Ook werken we met de dobbelsteen om de structuur van een getal te leren. Ook gaan we meten, tijd (hele uur) en geld. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Elke 10 weken is er een ander thema in de hele school. Voor Engelse les werken we in groep 3 met de methode “Groove me”. De eerste serie lessen ging over de jungle. Voor de gymles is het fijn als de kinderen goed passende gymschoenen hebben en een stevige rugzak om alles in te stoppen. Het is toch een hele wandeling naar het Polderhuis toe en dan loop je het liefst met je handen vrij!

Actueel

maart/april

Gelukkig zijn we weer naar school. Het was na het thuis werken weer  fijn om elkaar weer te zien.
We zijn met Veilig leren lezen bezig met de sch van schoen, ng van ring, ch van lucht, nk van bank en de aai, ooi, oei. We oefenen heel veel met deze letters/ woorden en het gaat al super goed. Met rekenen zijn we druk bezig met de verdwijnsommen 8-8=0  bijna verdwijnsommen 8-7= 1 en ook met de 5 structuur. Iedere dag oefenen we met Wereld In Getallen, vaak zitten daar ook samenwerk opdrachten bij en we werken ook regelmatig met materialen.                                                                                                                                                                                                                      Met Blink zijn we bezig met het onderwerp “hallo wereld” we leren dat  niet iedereen hetzelfde eet, dat sommige landen hun eigen manier van begroeten hebben en dat in andere landen andere spelletjes worden gespeeld. 

 

 

 

 Mededelingen