Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 heeft 23 enthousiaste leerlingen.

Wat leren wij in groep 3

In groep 3 is lezen eigenlijk het belangrijkste, meteen gevolgd door rekenen en schrijven. Wij gebruiken de methode Veilig leren lezen en dat betekent dat wij werken met werkboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en digitaal materiaal van die methode. Digitaal worden de kinderen begeleid door Zoem, een bij. Wij, de volwassenen zeggen dat ze letters leren, maar eigenlijk leren de kinderen klanken! Een klank met daarbij een teken, om het beter te kunnen onthouden. De kinderen oefenen ook op het Chromebook met lezen. Sommige kinderen hebben iets meer tijd en aandacht nodig bij het leren lezen en zij krijgen van kinderen uit groep 7 en 8 extra hulp met het computerprogramma Bouw! Als we een klank geleerd hebben gaan we deze ook meteen leren schrijven. Met rekenen oefenen we met de getallenlijn tot 100. Deze wordt steeds verder uitgebreid. Ook werken we met de dobbelsteen om de structuur van een getal te leren. Ook gaan we meten, tijd (hele uur) en geld. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Elke 10 weken is er een ander thema in de hele school. Voor Engelse les werken we in groep 3 met de methode “Groove me”. De eerste serie lessen ging over de jungle. Voor de gymles is het fijn als de kinderen goed passende gymschoenen hebben en een stevige rugzak om alles in te stoppen. Het is toch een hele wandeling naar het Polderhuis toe en dan loop je het liefst met je handen vrij!

Actueel

augustus/september

Wat waren de kinderen enthousiast de eerste schooldag en wat was het spannend. Zitten aan een tafel, met een laatje waarin je je etui kan doen. Van juf kregen ze kleurplotloden, een schrijfpotlood, een gum en een tekenschrift. We zijn met Veilig leren lezen begonnen met kern Start.
We zijn de eerste dag begonnen met een verhaal van Kim, Sim en opa. Ze gingen op zoek naar letters en vonden vooral de letter i. De eerste weken leren ze de letters i,k,s en m, ook leren ze deze letters te schrijven. Met rekenen zijn we begonnen met tellen tot en met 20. We hebben gelopen door de klas en elke stap was een tel. De kinderen konden zelfs al achteruit tellen. Ook gaan we de getallen plaatsen op de getallenlijn. 

Mededelingen

september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

10 september: schoolreisje

28 september: informatieavond 

1 oktober: voorstelling

15 oktober: naar de molen De Zandhaas

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

18 – 24 oktober: herfstvakantie

25 oktober: studiedag

3 november: naar boerderij Zorgvrij