Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 heeft 21 leerlingen, waarvan 10 jongens en 11 meisjes. Juf Elsa werkt iedere dag, maar 13 donderdagen is zij vrij en dan is juf Nicole in groep 3. Op maandag krijgen de kinderen gymles van juf Saskia en op donderdag van meester Leroy. Juf Kitty komt op maandag drie kwartier in de groep en dan kan juf Elsa kindgesprekken houden.

Wat leren wij in groep 3

In groep 3 is lezen eigenlijk het belangrijkste, meteen gevolgd door rekenen en schrijven. Wij gebruiken de methode Veilig leren lezen en dat betekent dat wij werken met werkboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en digitaal materiaal van die methode. Digitaal worden de kinderen begeleid door Zoem, een bij. Wij, de volwassenen zeggen dat ze letters leren, maar eigenlijk leren de kinderen klanken! Een klank met daarbij een gebaar, om het beter te kunnen onthouden. De kinderen oefenen ook op het chromebook met lezen. Sommige kinderen hebben iets meer tijd en aandacht nodig bij het leren lezen en zij krijgen van kinderen uit groep 7 en 8 extra hulp met het computerprogramma Bouw! Als we een klank geleerd hebben gaan we deze ook meteen leren schrijven. Met rekenen oefenen we met de getallenlijn tot 50. Deze wordt steeds verder uitgebreid. Ook werken we met de dobbelsteen om de structuur van een getal te leren. Elke derde les van de week gaat over meten, tijd (hele uur) en geld. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Elke 10 weken is er een ander thema in de hele school. In februari start het nieuwe thema. Het gaat over “Familie”. Voor Engelse les werken we in groep 3 met de methode “Groove me”. De eerste serie lessen ging over de jungle. Nu werken we over kleding en familie. We zingen al veel liedjes. Deze komen in de multomap die de kinderen van huis hebben meegenomen. Ook al het losse werk komt in deze multomap. Voor de gymles is het fijn als de kinderen goed passende gymschoenen hebben en een stevige rugzak om alles in te stoppen. Het is toch een hele wandeling naar het Polderhuis toe en dan loop je het liefst met je handen vrij!

Actueel

januari/februari

Onze stagiaire, juf Kim, heeft in de tweede week van januari 2020 nog een laatste leuke les over meten gegeven en toen moesten wij afscheid van haar nemen. Zij gaat nu door naar een andere school, maar zij komt binnenkort nog even binnenwippen. In de tweede week van het nieuwe jaar begonnen ook de Cito-toetsen. In groep 3 toetsen wij het rekenen, de woordenschat en de spelling. Het lezen wordt getoetst met de zgn. Avi-toets (een klein verhaaltje lezen) en met de zgn. DMT-toets (rijtjes woorden lezen). Nog voor de voorjaarsvakantie houden wij de ouder/kindgesprekken en dan worden ook de resultaten van de Cito-toets besproken. Wij kiezen nu ook elke week een Coole Kikker en dan proberen de kinderen aan deze leerling complimenten te geven. Naast het harde werken aan de Cito-toetsen hebben wij uitstapjes gemaakt naar molen De Zandhaas en naar boerderij Zorgvrij. Daar konden de kinderen horen en zien hoe het meel gemalen wordt en op de boerderij hoe een koe gemolken wordt. Met het meel van de molen hebben zij pannenkoekjes gebakken. Die vond iedereen lekker smaken.

 Mededelingen

13 t/m 24 januari Cito weken
28 januari kijkavond 18.30 uur-19.30 uur
30 en 31 januari staken
3 februari start periode 3
14 februari studiedag
15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
26 februari portfolio mee
26 februari schaatsen