Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 heeft 21 enthousiaste leerlingen, Amy, Lavin, Rasha, Nova, Jahmar, Jura, Sam, Milan, Ivy, Maher, Darnia, Liz, Cat, James, Saar, Emma, Leona, Sulayman, Lukas, Sarah en Daley

Wat leren wij in groep 3

In groep 3 is lezen eigenlijk het belangrijkste, meteen gevolgd door rekenen en schrijven. Wij gebruiken de methode Veilig leren lezen en dat betekent dat wij werken met werkboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en digitaal materiaal van die methode. Digitaal worden de kinderen begeleid door Zoem, een bij. Wij, de volwassenen zeggen dat ze letters leren, maar eigenlijk leren de kinderen klanken! Een klank met daarbij een gebaar, om het beter te kunnen onthouden. De kinderen oefenen ook op het chromebook met lezen. Sommige kinderen hebben iets meer tijd en aandacht nodig bij het leren lezen en zij krijgen van kinderen uit groep 7 en 8 extra hulp met het computerprogramma Bouw! Als we een klank geleerd hebben gaan we deze ook meteen leren schrijven. Met rekenen oefenen we met de getallenlijn tot 50. Deze wordt steeds verder uitgebreid. Ook werken we met de dobbelsteen om de structuur van een getal te leren. Ook gaan we meten, tijd (hele uur) en geld. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Elke 10 weken is er een ander thema in de hele school. Voor Engelse les werken we in groep 3 met de methode “Groove me”. De eerste serie lessen ging over de jungle. Voor de gymles is het fijn als de kinderen goed passende gymschoenen hebben en een stevige rugzak om alles in te stoppen. Het is toch een hele wandeling naar het Polderhuis toe en dan loop je het liefst met je handen vrij!

Actueel

september/oktober

Wat is het toch spannend als je naar groep 3 gaat, leren lezen, rekenen en schrijven.
Heel veel dingen zijn er nieuw.
We zijn begonnen met kern start, daarin leren we de woorden ik, kim en sim.
Als de kinderen een letter hebben geleerd leren leren ze die ook schrijven. 
Allemaal hebben ze een Klikklak boekje gekregen, daarin gaat iedere keer de nieuw geleerde letter in en we werken ook met een letterdoos. We oefenen dan woordjes. We gebruiken ook regelmatig de letterdoos om woordjes te oefenen.
Ook rekenen in een schrift is nieuw, we zijn druk bezig met het herkennen van getallen, begrippen meer, minder en evenveel.
Natuurlijk is er ook tijd om lekker te spelen, want dat vinden ze heerlijk en is ook heel belangrijk.

 Mededelingen

18 september komt de schoolfotograaf