Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 is dit schooljaar gestart met 22 kinderen en dat zijn 10 jongens en 12 meisjes. Het is een leuke groep die van tekenen, spelen en gymmen houdt, maar ook graag wil leren lezen, rekenen en schrijven. Zij lijken er allemaal echt zin in te hebben!

Wat leren we in groep 3?

Na de feestmaand december zijn we weer begonnen met het leren van nieuwe klanken in groep 3. De kinderen kunnen zich na de vakantie weer wat langer concentreren! Dat is ook nodig want we oefenen met de “tweetekenklanken” zoals eu, ie, ou en uu. Die blijken altijd lastiger te zijn dan de andere klanken. Ook maken de kinderen vaak een dictee en dat gaat al heel aardig. Met rekenen maken de kinderen plus- en minsommen tot 10. Maar ook oefenen we met het tellen met twee tegelijk en zelfs met 5 tegelijk. De klok met de hele uren wordt behandeld, geldsommen met 5 en 10 cent. Hoeveelheden splitsen, samenvoegen van tiental en eenheden, gebruik maken van het rekenrek (snel herkennen van hoeveelheden) en op de getallenlijn tellen tot 40. De Engelse les staat in het teken van de winter.

Actueel

mei/juni/juli

Na de meivakantie zijn we in groep 3 begonnen met Estafette. Dat is een methode voor technisch lezen die ook in groep 4 t/m 8 gebruikt wordt. Zo kunnen de kinderen alvast kennismaken met deze methode. Eerst worden de moeilijke woorden en zinnen behandeld in het werkboek en daarna gaan we het verhaal lezen. De kinderen lezen ook rijtjes woorden met een maatje en dan gebruiken ze een zandloper om te meten of het na enkele keren oefenen al sneller gaat. Want zo langzamerhand moet het tempo van lezen wat hoger worden. Sommige kinderen oefenen ook thuis met lezen en dat helpt goed! We starten in juni met de Cito-toetsen en de onderdelen zijn dan: rekenen, spelling, begrijpend lezen, Avi-lezen (verhaaltje) en DMT (woorden lezen op snelheid). Het worden dan twee drukke weken! In deze laatste periode werken we aan het thema Wereld en dat is voor groep 3 met het werkboekje van Blink (wereldoriëntatie) over de wereld van de kriebelbeestjes. In het begin vonden de kinderen het nog wel griezelig, maar het begint nu te wennen. Overal zien ze opeens kleine beestjes. Op weg naar de gymzaal zagen ze een mooi libel op een muur zitten. Gewapend met jampotjes zijn we in de omgeving van school ook op zoek gegaan. Mieren, kevers, duizendpoten, spinnen en pissebedden, er werd heel wat ontdekt! Elke week is één van de kinderen de Coole Kikker. Als je de Coole Kikker van de week bent, dan geven de kinderen jou complimenten. Die schrijven we op een groot papier en dat hangt de hele week in de klas. Zo proberen we te bevorderen dat we positiever naar elkaar gaan kijken in de groep. Er komt nog een sportdag bij Suomi aan en ook de juffendag in speeltuin In Veilige Haven! Daarna is het al snel zomervakantie!

 

 Mededelingen

29 mei studiedag

3 t/m 14 juni Cito toetsen

5 juni sportdag

11 t/m 14 mei Avondvierdaagse

20 juni studiedag

3 juli juffendag