Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 heeft 21 leerlingen, waarvan 10 jongens en 11 meisjes. Juf Elsa werkt iedere dag, maar 13 donderdagen is zij vrij en dan is juf Nicole in groep 3. Op maandag krijgen de kinderen gymles van juf Saskia en op donderdag van meester Leroy. Juf Kitty komt op maandag drie kwartier in de groep en dan kan juf Elsa kindgesprekken houden.

Wat leren wij in groep 3

In groep 3 is lezen eigenlijk het belangrijkste, meteen gevolgd door rekenen en schrijven. Wij gebruiken de methode Veilig leren lezen en dat betekent dat wij werken met werkboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en digitaal materiaal van die methode. Digitaal worden de kinderen begeleid door Zoem, een bij. Wij, de volwassenen zeggen dat ze letters leren, maar eigenlijk leren de kinderen klanken! Een klank met daarbij een gebaar, om het beter te kunnen onthouden. De kinderen oefenen ook op het chromebook met lezen. Sommige kinderen hebben iets meer tijd en aandacht nodig bij het leren lezen en zij krijgen van kinderen uit groep 7 en 8 extra hulp met het computerprogramma Bouw! Als we een klank geleerd hebben gaan we deze ook meteen leren schrijven. Met rekenen oefenen we met de getallenlijn tot 50. Deze wordt steeds verder uitgebreid. Ook werken we met de dobbelsteen om de structuur van een getal te leren. Elke derde les van de week gaat over meten, tijd (hele uur) en geld. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Elke 10 weken is er een ander thema in de hele school. In februari start het nieuwe thema. Het gaat over “Familie”. Voor Engelse les werken we in groep 3 met de methode “Groove me”. De eerste serie lessen ging over de jungle. Nu werken we over kleding en familie. We zingen al veel liedjes. Deze komen in de multomap die de kinderen van huis hebben meegenomen. Ook al het losse werk komt in deze multomap. Voor de gymles is het fijn als de kinderen goed passende gymschoenen hebben en een stevige rugzak om alles in te stoppen. Het is toch een hele wandeling naar het Polderhuis toe en dan loop je het liefst met je handen vrij!

Actueel

mei/juni 

Wat heerlijk dat we weer naar school mochten komen! De kinderen konden elkaar weer zien en ik zag ze weer in de klas en niet op een scherm. Ik hoorde verzuchtingen zoals: “Oh, weer lekker mijn eigen tafel!” “En zo lekker rustig!” Ja, het was een hele opgave om thuis te werken met andere familieleden om je heen die ook allemaal een plekje nodig hadden. Maar we zijn er weer en ook de gymles op het asfalt is erg leuk. Thuis is kern 8 van Veilig leren lezen afgemaakt en het grootste deel van kern 9. Nu zijn we begonnen met kern 10. We lezen lastige woorden met –eeuw, -ieuw, -uw of scherp, melk, berg, wolf (de speciale hakwoorden) en woorden met aai, ooi, oei. Met rekenen blijft het automatiseren onder de 10 belangrijk, het splitsen van getallen, de verliefde getallen, het tellen met 2, 5 en 10 tegelijk. Ook het herkennen van de getallen tot 100 op de getallenlijn wordt geoefend. We gaan al beginnen met het “doorbreken van het 10-tal” ( 15-6= of 8+8= ). Naast het lezen in de methode Veilig leren lezen, zijn we gestart met de methode Estafette. Deze methode wordt ook in de andere groepen gebruikt om het technisch lezen te oefenen. Eerst behandel je de leesmoeilijkheden in een werkboekje en daarna lees je het verhaal “Storm in het bos”. Een hulpmiddel daarbij is de zandloper. We mogen binnenkort waarschijnlijk weer de hele week naar school en dan hebben we meer tijd om ook in een nieuw boekje van Blink te werken over kriebelbeestjes. Ook de Engelse les wordt weer opgepakt! Zelf ben ik heel blij dat we de laatste weken van dit schooljaar weer in ons klaslokaal kunnen doorbrengen. Het zijn voor mij de laatste weken als juf op school met de kinderen en met de collega’s. Ik vind het heel fijn dat dit nog net op het nippertje kan! Pensioen is fijn en Portugal lokt, maar ik zal het werken met de kinderen en de collega’s wel missen!

 Mededelingen

0