Groep 3

Groepsinformatie

Groep 3 is dit schooljaar gestart met 22 kinderen en dat zijn 10 jongens en 12 meisjes. Het is een leuke groep die van tekenen, spelen en gymmen houdt, maar ook graag wil leren lezen, rekenen en schrijven. Zij lijken er allemaal echt zin in te hebben!

Wat leren we in groep 3?

In groep 3 is leren lezen heel belangrijk. Wij hebben tot nu toe de “klanken” i, k, m en s geleerd. Deze klanken worden ondersteund met gebaren. Met deze klanken kunnen de kinderen al woorden vormen: sim, mis, kim, ik, mik en sis. Dus zij kunnen dan ook al proberen een zinnetje te lezen: ik mis kim. Zo komt er iedere keer een klank bij en dan gaat het lezen echt snel! Met rekenen leren zij heen en terug te tellen tot 20, zij maken hoeveelheden vast aan de getallenlijn en we leren de cijfers te schrijven. We oefenen ook met schrijven van de letters en dat is soms lastig! Maar het gaat toch lukken! Met wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink en het eerste thema is “Wereldreis”.

Actueel

september/oktober

De kinderen hebben over de vakantie verteld en getekend en dat sluit mooi bij het thema aan. Op maandag en donderdag hebben we gymles. We zijn ook begonnen met het werken op de chromebooks. Dat is net weer even anders als een iPad, maar het lijkt goed te gaan. Op donderdag komt stagiair Aron bij ons in de groep. Hij is een tweedejaars Pabo-student en hij heeft er veel zin in. Op donderdag en vrijdag is ook Naela in de groep. Zij komt uit Syrië en zij doet een opleiding aan het Nova college. Zij komt bij ons om de Nederlandse taal sneller te leren om werkervaring op te doen. Wij hopen dat het een leuk schooljaar wordt!

 

 Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen