Groep 4

Groepsinformatie

In groep 4 zitten 18 supergezellige kinderen en hebben we twee juffen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dat juf Ellen. Op woensdag staat juf Gerry voor de groep.

Wat  leren we in groep 4?

Groep 4 is een gezellig jaar waarin we veel nieuwe dingen leren. Met schrijven gaan we aan de slag met de hoofdletters. Met rekenen zijn we in de eerste periode bezig met de oriëntatie op getallen t/m 100, het optellen en aftrekken t/m 20 en het maken van sprongen van 2,5 en 10. Ook gaan we al aan de slag met het leren van de tafel van 2 en 10. We leren met gepast geld betalen. Op de klok herhalen we de hele uren en leren we de halve uren. We leren de maanden van het jaar en hoe we een kalender af kunnen lezen. Met spelling zijn we dit jaar begonnen met Staal, een nieuwe methode. We leren hierbij hoe we woorden goed uit ons hoofd kunnen schrijven. We zijn nu bezig met de hakwoorden. Daarbij schrijf je het woord zoals je het hoort. Binnenkort komen daar de luchtwoorden ( korte klank + cht met de ch van lucht) , zingwoorden( net als ding-dong) en plankwoorden( door met geen g tussen) bij. Deze categorieën worden aangeleerd middels een filmpje en worden ook ondersteund door gebaren, zodat kinderen makkelijk weten welke spellingsregel ze moeten toepassen. Belangrijk om te weten dat we de letters uitspreken zoals je ze zegt, dus de a spreek je ook uit als a en niet als aa. Met Blink leren we van alles over de wereld. De ene keer is dat iets over vroeger, dan weer over de natuur of over techniek. In de eerste periode maken we een reis om de wereld en leren we van alles over verschillende gewoontes en gebruiken in allerlei landen. Natuurlijk is lezen ook heel belangrijk in groep 4. We beginnen ’s ochtends dan ook met lezen in ons eigen boek als we binnen komen. Om nog sneller te leren lezen werken we met Estafette. Om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen gaan we aan de slag met Nieuwsbegrip, waar de teksten altijd gaan over iets wat in het nieuws is. Zo leren we niet alleen begrijpend lezen, maar leren we ook iets over de wereld om ons heen. We hebben in groep 4 ook Engels, waarbij we Engelse woordjes leren en leren hoe we korte gesprekjes kunnen voeren in het Engels. En natuurlijk gaan we dit jaar ook lekker knutselen, tekenen, zingen en muziek maken. Kortom het wordt een heel gezellig jaar, waarin we, met en van elkaar, heel veel gaan leren.

Actueel

september/oktober

Met spelling zijn we dit jaar begonnen met Staal, een nieuwe methode. We leren hierbij hoe we woorden goed uit ons hoofd kunnen schrijven. We zijn nu bezig met de hakwoorden. Daarbij schrijf je het woord zoals je het hoort. Binnenkort komen daar de luchtwoorden ( korte klank + cht met de ch van lucht) , zingwoorden( net als ding-dong) en plankwoorden( door met geen g tussen) bij. Deze categorieën worden aangeleerd middels een filmpje en worden ook ondersteund door gebaren, zodat kinderen makkelijk weten welke spellingsregel ze moeten toepassen. Belangrijk om te weten dat we de letters uitspreken zoals je ze zegt, dus de a spreek je ook uit als a en niet als aa

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen