Groep 4

Groepsinformatie

In groep 4 zitten 24 supergezellige kinderen en hebben we twee juffen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dat juf Ellen. Op woensdag staat juf Gerry voor de groep

De afspraken in groep 4: We hebben met elkaar afgesproken hoe we met elkaar in de klas omgaan en wat we belangrijk vinden. Er zijn vijf regels waar we ons allemaal graag aan willen houden en die we ook met u willen delen:

* Ik ben eerlijk.

* Ik luister naar de ander.

* Ik praat aardig tegen de ander.

* Ik help de ander.

* Ik schop, scheld of sla niet.

Wat  leren we in groep 4?

Groep 4 is een gezellig jaar waarin we al veel dingen geleerd hebben en nog veel nieuwe dingen leren. Met schrijven hebben we nu alle hoofdletters geleerd en zijn we begonnen in een nieuw schrift. De lijntjes in het nieuwe schrift zijn een stuk smaller. We leren nu hoe we daar netjes tussen moeten schrijven. Met rekenen zijn we bezig met het optellen en aftrekken t/m 100 en het maken van sprongen van 2,5 en 10 op getallenlijn tot 100. Ook zijn we druk bezig met het leren van de tafels van 1,2,3,4,5 en 10.Op www.tafeldiploma.nl hebben we al heel wat diploma’s gehaald. We leren met gepast geld betalen en ook hoeveel geld je terug krijgt als je niet gepast betaalt. Op de klok weten we de hele uren en de halve uren. We oefenen ook al een beetje met de digitale klok. We leren de maanden van het jaar en hoe we een kalender af kunnen lezen. Met spelling hebben we al heel veel categorieën geleerd. We zijn nu goed aan het oefenen om de regeltjes die daarbij horen ook te gaan gebruiken als we woorden schrijven. Dat lukt al best wel goed. Belangrijk om te weten dat we de letters uitspreken zoals je ze zegt, dus de a spreek je ook uit als a en niet als aa. Hieronder ziet je de symbolen bij de categorieën. De kinderen kunnen precies uitleggen wat ze betekenen.

Afbeeldingsresultaat voor categorien kaart staal

Met Blink leren we van alles over de wereld. De ene keer is dat iets over vroeger, dan weer over de natuur of over techniek. We leren iets over de mummies in Egypte, over ridders en jonkvrouwen en we duiken in de schilderijen van de Hollandse Meesters. Met techniek kijken we naar allerlei belangrijke uitvindingen die we zelf ook echt gebruiken en onderzoeken we hoe die in elkaar zitten. Natuurlijk is lezen ook heel belangrijk in groep 4. We beginnen ’s ochtends dan ook met lezen in ons eigen boek als we binnen komen. Om nog sneller te leren lezen werken we met Estafette. Om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen zijn we druk bezig met Nieuwsbegrip, waar de teksten altijd gaan over iets wat in het nieuws is. Dat doen we samen met juf, maar ook zelfstandig op het chromebook. We hebben in groep 4 ook Engels, waarbij we Engelse woordjes leren en leren hoe we korte gesprekjes kunnen voeren in het Engels. En natuurlijk gaan we dit jaar ook lekker knutselen, tekenen, zingen en muziek maken.

Actueel

september/oktober

Met Blink leren we van alles over de wereld. De ene keer is dat iets over vroeger, dan weer over de natuur of over techniek. Natuurlijk is lezen ook heel belangrijk in groep 4. We beginnen ’s ochtends dan ook met lezen in ons eigen boek als we binnen komen. Om nog sneller te leren lezen werken we met Estafette. Om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen zijn we druk bezig met Nieuwsbegrip, waar de teksten altijd gaan over iets wat in het nieuws is. Dat doen we samen met juf, maar ook zelfstandig op het Chromebook. We hebben in groep 4 ook Engels, waarbij we Engelse woordjes leren en leren hoe we korte gesprekjes kunnen voeren in het Engels. En natuurlijk gaan we dit jaar ook lekker knutselen, tekenen, zingen en muziek maken.

 

Mededelingen

 

12 september algemene informatieavond
20 september schoolfotograaf
30 sept. t/m 4 oktober leerpleinen
2 oktober begin Kinderboekenweek
11 oktober kleedjesmarkt