Groep 4

Groepsinformatie

Groep 4 bestaat uit 22 leerlingen: 11 meisjes en 11 jongens.

De leeftijd van de kinderen varieert van 6 t/m 8 jaar.

 

Wat  leren we in groep 4 ?

Rekenen

– sommen tot 20 uit je hoofd

– sommen tot 100

– keersommen

– klokkijken (heel, half, kwartieren)

– rekenen met geld

– meten 

 

Schrijven

We leren hoofdletters schrijven en mogen schrijven met een Stabilo pen.

 

Spelling

We leren spellingcategorieën en de bijbehorende regels. Het dagelijkse dictee en gezamenlijk nakijken is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Technisch lezen

We leren steeds sneller lezen.

 

Begrijpend lezen

Volgens de methode Nieuwsbegrip leren we begrijpend lezen door middel van een actueel nieuwsartikel.

 

Blink

We leren over de wereld om ons heen:

 • sterke verhalen
 • ik en mijn familie
 • op ontdekkingsreis
 • natuurspeurders

In Blink komen de taaldoelen aan bod aan bod, deze worden op verschillende manieren gepresenteerd: muurkrant, presentatie, interview met verslag, brief, kaart en/of gedicht.

 

Engels

Dit wordt één keer per week aangeboden. De thema’s die dit schooljaar behandeld worden, zijn:

 • In the classroom
 • What’s the weather like?
 • Playtime
 • My house
 • Zoo animals
 • Animals
 • In town
 • Healthy habits
 • At the restaurant

De kinderen leren woordjes en zinnetjes die te maken met de thema’s. Daarnaast komen ook de dagen van de week, kleuren en voorzetsels aan bod.  

 

Gymnastiek

Gedurende de zomermaanden gymmen we één keer per week in Het Polderhuis en één keer op Het Asfalt. In de overige maanden gymmen we twee keer per week in Het Polderhuis.

 

Kunstzinnige Vorming

Eenmaal per week is er aandacht voor creatieve vakken, zoals: muziek, dans, drama of beeldende vorming.

 

Actueel

Augustus

De eerste drie weken staan in het teken van de groepsvorming: het creëren en behouden van een veilig groepsklimaat. Ook het bespreken van onze algemene schoolregels staat centraal in deze eerste weken.

Jarig deze maand: Lavin (7) 

 

September

Deze maand gaan we van start met Engels en Blink. Ook vinden de kennismakingsgesprekken plaats.

De schoolfotograaf komt langs en het schoolreisje staat gepland deze maand. 

Jarig deze maand: Sam (7) en James (7)

 

Mededelingen

september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

10 september: schoolreisje

27 september: informatieavond 

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

18 – 24 oktober: herfstvakantie

25 oktober: studiedag