Groep 4

Groepsinformatie

Groep 4 bestaat uit 22 leerlingen: 11 meisjes en 11 jongens.

De leeftijd van de kinderen varieert van 6 t/m 8 jaar.

 

Wat  leren we in groep 4 ?

Rekenen

– sommen tot 20 uit je hoofd

– sommen tot 100

– keersommen

– klokkijken (heel, half, kwartieren)

– rekenen met geld

– meten 

 

Schrijven

We leren hoofdletters schrijven en mogen schrijven met een Stabilo pen.

 

Spelling

We leren spellingcategorieën en de bijbehorende regels. Het dagelijkse dictee en gezamenlijk nakijken is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Technisch lezen

We leren steeds sneller lezen.

 

Begrijpend lezen

Volgens de methode Nieuwsbegrip leren we begrijpend lezen door middel van een actueel nieuwsartikel.

 

Blink

We leren over de wereld om ons heen:

 • ruimtereizigers
 • gezellige tradities
 • bouwen maar
 • handige uitvinders

In Blink komen de taaldoelen aan bod aan bod, deze worden op verschillende manieren gepresenteerd: muurkrant, presentatie, interview met verslag, brief, kaart en/of gedicht.

 

Engels

Dit wordt één keer per week aangeboden. De thema’s die dit schooljaar behandeld worden, zijn:

 • In the classroom
 • What’s the weather like?
 • Playtime
 • My house
 • Zoo animals
 • Animals
 • In town
 • Healthy habits
 • At the restaurant

De kinderen leren woordjes en zinnetjes die te maken met de thema’s. Daarnaast komen ook de dagen van de week, kleuren en voorzetsels aan bod.  

 

Gymnastiek

Gedurende de zomermaanden gymmen we één keer per week in Het Polderhuis en één keer op Het Asfalt. In de overige maanden gymmen we twee keer per week in Het Polderhuis.

 

Kunstzinnige Vorming

Eenmaal per week is er aandacht voor creatieve vakken, zoals: muziek, dans, drama of beeldende vorming.

 

Met Blink leren we van alles over de wereld. De ene keer is dat iets over vroeger, dan weer over de natuur of over techniek. Heel interessant allemaal! Natuurlijk is lezen ook heel belangrijk in groep 4. We beginnen ’s ochtends dan ook met lezen in ons eigen boek als we binnen komen. Om nog sneller te leren lezen werken we met Estafette. Om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen zijn we druk bezig met Nieuwsbegrip, waar de teksten altijd gaan over iets wat in het nieuws is. Dat doen we samen met juf, maar ook zelfstandig op het Chromebook. We hebben in groep 4 ook Engels, waarbij we Engelse woordjes leren en leren hoe we korte gesprekjes kunnen voeren in het Engels. En natuurlijk gaan we dit jaar ook lekker knutselen, tekenen, zingen en muziek maken.

 

Actueel

mei/juni

De laatste maanden van het schooljaar werkt groep 4 bij Blink (wereldoriëntatie) aan het thema ‘ruimtereizigers’.

In dit thema ontdekken de kinderen welke planeten er in de ruimte zijn en hoe je naar de ruimte kunt reizen. Ze ontdekken door het doen van proefjes hoe het is om astronaut te zijn. Daarna doen ze een eigen onderzoek.

Mededelingen

0