Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 22 super enthousiaste kinderen. Ze heten: Cenna, Khaled, Gwen, Tigo, Ayman, Sofie, Stijn, Luuk, Sep, Sara, Safiya, Lara, Sterre, Max, Veerle, Sem, Felice, Daan, Julia, Amy, Bo en Sophie.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000. Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

september/oktober

Groep 5 wetenswaardigheden.
We zijn het schooljaar goed begonnen in een vernieuwd lokaal. Er is meer ruimte en dat werkt heel plezierig. Ook de ‘glazenwand’ maakt het lokaal wat lichter en de verlichting is zo goed voor onze ogen…….kortom, we kunnen er goed tegenaan.
 
Inmiddels zijn we begonnen met Blink. Het thema voor de hele school is ‘Wereldse kwesties’ en ons onderwerp ‘Klimaatkenners’ past daar mooi in. Niet altijd makkelijk, maar wel leuk om over te praten en te leren.
 
Na een lange vakantie is het altijd weer even wennen aan elkaar en aan de leerkrachten. We doen daarom deze weken activiteiten om elkaar weer echt te leren kennen.
Ook krijgt iedereen een keer ‘de diamant’ in de la. Dit betekent dat die persoon extra aandacht aan de klasgenoten besteedt in de vorm van helpen, als dit nodig is of een compliment geven of ……….erg leuk, de kinderen vinden het geweldig.
 

Mededelingen

 

12 september algemene informatieavond
20 september schoolfotograaf
23 sept. t/m 27 september leerpleinen
2 oktober begin Kinderboekenweek
11 oktober kleedjesmarkt