Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 20 zeer diverse, enthousiaste leerlingen. Voor de groep staan twee juffen. Op maandag en dinsdag geeft juf Gerry les aan de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Diana .

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in eerdere jaren is aangeboden. 

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden, bijvoeglijke – en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten zetten.
Rekenen: We hebben een nieuwe methode voor rekenen: WIG5. In groep 4 hebben de kinderen hier reeds kennis meegemaakt. Het is den digitale methode waarbij we onder meer de tafel van 6, 7, 8 en 9 leren. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de analoge en digitale klok aflezen.
Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende spellings-categorie.  

Blink: Ook dit jaar werken we weer met Blink. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Telkens weer werken we met een nieuw leuk thema! 

Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 5 Engelse les aan de hand van bekende Engelstalige (pop)liedjes. 

Actueel

maart/april

De lente is er en we merken in de klas dat de kinderen blij worden van het mooiere weer! Wat komt er nog meer in de Lente?

In de groep is er begin van dit jaar een SOVA training gestart om op een speelse manier, via drama en podium aan de groepsvorming en onderlinge banden van de leerlingen te werken. Deze training is bijna afgerond en we merken in de klas dat er minder conflicten zijn en als ze er zijn, deze op een verstandige manier worden opgelost.Met rekenen zetten we nog veel in op automatiseren. De tafels leren is zo belangrijk. We starten nu in periode 3 met de tafel van 8 en zullen nog veelvuldig ook de andere tafels oefenen. Daarnaast leren de kinderen keersommen met grotere getallen en hoe deze op te lossen met splitsen. Daarnaast gaan we nu beginnen met deelsommen met of zonder rest.

Met spelling hebben we inmiddels een nieuwe categorie geleerd, waar we nog veel mee gaan oefenen: het politiewoord. Ook leren de kinderen wat een hulpwerkwoord is en een voltooid deelwoord. We blijven de lidwoorden benoemen en herhalen wat bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn.

Met Blink zijn we met een nieuw thema begonnen: Survival: bijzondere bewoners. De kinderen lezen veel over allerlei soorten dieren en hoe zij leven, wat zij eten en nog veel meer. De school is versierd in het thema. 

We zijn ook begonnen met het uitproberen van enkele nieuwe leesmethodes, om te kijken wat het beste aansluit bij de verwachtingen die wij hebben van Begrijpend Lezen en Technisch Lezen materiaal. 

Schouwburg! 8 april gaan wij optreden in de Stadschouwburg. De leerlingen en leerkrachten zijn elke donderdag druk aan het oefenen! 

Mededelingen

08 april 2022: generale repetitie en schouwburg voorstelling 18:00-20:00

13 april 2022: Paasontbijt

14 april 2022: studiedag, alle leerlingen vrij

15 april 2022: goede vrijdag, alle leerlingen vrij

18 april 2022: 2e Paasdag, alle leerlingen vrij

25 april 2022 t/m 8 mei 2022: start meivakantie