Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 17 super enthousiaste kinderen. Ze heten: Maira, Arlen, Abdu, Lumen, Yusuf, Senne, Lukas, Berkay, Joey, Khloé, Faye, Danique, Presley, Eva, Daylin, Milan en Finn

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000. Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

mei/juni

Wat een rare en onwerkelijke tijd. De halve groep de ene dag op school, de andere helft de volgende dag.
Niemand weet nog hoe het verder gaat en heel veel dingen gaan niet door.
Gelukkig gaan we wel weer naar school. Wat hebben de kinderen hard gewerkt thuis, allemaal aan het werk op het Chromebook, bellen met teams, de juffen op het scherm, heel bijzonder.
En het is allemaal gelukt….
Nu weer aan het werk op school. We kunnen weer lessen volgen op het digibord, Blink hebben we weer opgepakt. Het thema ‘Wereldse Kinderen’ spreekt de kinderen aan. Veel vertellen over zichzelf en kijken hoe kinderen in andere delen van de wereld leven. Ook houden de kinderen, die dat willen, een presentatie en ze vinden het leuk! De andere kinderen komen later aan de beurt, zeker nog dit schooljaar.
We kunnen ook weer de groep wat gezelliger maken. Daarom gaan we lekker knutselen.
Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en besteden we veel tijd aan gesprekken, met elkaar of in de (kleine) kring.

 

Mededelingen

0