Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 25 zeer diverse, enthousiaste kinderen. Voor de groep staan twee juffen. Van maandag t/m dinsdag staat juf Diana voor de groep en van woensdag t/m vrijdag juf Gerry.

Wat leren we in groep 5?

n groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.
Rekenen: We hebben een nieuwe methode voor rekenen: WIG5. Een digitale methode waarbij we onder meer de tafel van 6, 7, 8 en 9 leren. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de digitale klok aflezen.
Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.
Blink: Ook dit jaar werken we weer met Blink. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lesse

Actueel

september/oktober

Het blijven onvoorspelbare rare tijden, maar we zijn gelukkig allemaal lekker op school aanwezig en hard aan het werk. Tussendoor knutselen we veel en zijn we veel bezig met hoe we omgaan met elkaar. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en besteden we veel tijd aan gesprekken, met elkaar of in de (kleine) kring.

Mededelingen

0