Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 23 superenthousiaste kinderen. Ze heten: Cenna, Khaled, Gwen, Tigo, Ayman, Sofie, Stijn, Luuk, Sep, Sara, Safiya, Lara, Sterre, Max, Veerle, Sem, Felice, Daan, Mex, Julia, Amy, Bo en Sophie.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.                                                                                            Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000.                                      Spelling: dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode, waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

september/oktober

In groep 4 is gestart met de OOK-training. Hierbij leerden de kinderen hoe ze met elkaar om kunnen gaan, zodat er minder onrust in de groep is. Aan het begin van dit schooljaar zullen de kinderen opnieuw een aantal lessen volgen. Zo kunnen de groepsafspraken goed worden ingeslepen.

Alle kinderen hebben dit jaar een vaste taak, zoals bijvoorbeeld het aanzetten/uitzetten van de vaste computers, het openhouden van de deuren naar gym of het netjes houden van de bakken met computermuizen. Dit bevordert de betrokkenheid en geeft de kinderen een bepaalde verantwoordelijkheid in de groep.

De kinderen hebben allemaal een verjaardagskaart gemaakt, waarop ze uit een versierde taart springen. Hierop staat hun verjaardagsdatum, zodat we precies weten wanneer wie jarig is.

We starten ook met een aantal muzieklessen die worden gegeven door KOEL-producties.

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen