Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 23 superenthousiaste kinderen. Ze heten: Cenna, Khaled, Gwen, Tigo, Ayman, Sofie, Stijn, Luuk, Sep, Sara, Safiya, Lara, Sterre, Max, Veerle, Sem, Felice, Daan, Mex, Julia, Amy, Bo en Sophie.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.                              Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000. Spelling: dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode, waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

januari/februari

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer begonnen in groep 5.

Van 21 januari t/m 1 februari zijn de CITO-toetsen. We toetsen dan spelling, rekenen, begrijpend lezen, Avi lezen en technisch lezen. Natuurlijk gaan we daarnaast ook weer verder met het gewone programma.                            
Met Blink zijn we bezig met het thema “Ik hou van Holland”. Tijdens de Blinklessen gaan we ‘op safari’ om de Nederlandse big five te spotten: de ree, het wilde zwijn, het edelhert, de bever en de zeehond. Ook bespreken we de beroemde Nederlandse schilders zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen. 
Vanaf februari start periode 3 met als thema ‘grote experimenten’.
Ook de portfoliogesprekken komen er weer aan. Samen met de kinderen en ouders gaan we in overleg over de resultaten van de afgelopen periode en de doelen voor de komende periode. 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen 

dinsdag 15 januari studiedag

vrijdag 15 februari studiedag

woensdag 27 februari schaatsen