Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 22 super enthousiaste kinderen. Ze heten: Cenna, Khaled, Gwen, Tigo, Ayman, Sofie, Stijn, Luuk, Sep, Sara, Safiya, Lara, Sterre, Max, Veerle, Sem, Felice, Daan, Julia, Amy, Bo en Sophie.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000. Spelling: dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode, waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

mei/juni/juli

De laatste periode van dit schooljaar is begonnen. Het schoolthema is ‘De Wereld’, waarbij groep 5 als subthema ‘Aardse extremen’ heeft. Hierbij komen onder andere aan bod: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tornado’s.

De groepen 5, 6 en 7 gaan deze periode op schoolreis naar Drievliet in Den Haag.

Verder zijn we ons aan het voorbereiden op de CITO-toetsen. Die zijn gepland op 3 t/m 14 juni. In dezelfde weken vindt de avondvierdaagse plaats.

Op woensdag 3 juli is de juffendag. We doen dan spelletjes in de klas en natuurlijk krijgen de kinderen wat lekkers te eten en te drinken.

Ook zullen deze periode de portfoliogesprekken met de ouders en kinderen plaatsvinden. Ter voorbereiding hierop worden nu al de kindgesprekken gehouden.

Eind juni kunnen de groepen 5 t/m 8 een leuke toneelvoorstelling zien. Ten slotte is begin juli de wisselmiddag, waarbij de groep kan kennismaken met hun nieuwe juf.

Al met al weer een drukke, maar leuke periode die eindigt op vrijdag 12 juli 2019.

Mededelingen

17 mei schoolreisje

29 mei studiedag

3 t/m 14 juni Cito toetsen

11 t/m 14 mei Avondvierdaagse

20 juni studiedag

28 juni theatergroep Allemaal Kinderspel

3 juli juffendag