Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 20 zeer diverse, enthousiaste leerlingen. Voor de groep staan twee juffen. Op maandag en dinsdag geeft juf Gerry les aan de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Diana .

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in eerdere jaren is aangeboden. 

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden, bijvoeglijke – en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten zetten.
Rekenen: We hebben een nieuwe methode voor rekenen: WIG5. In groep 4 hebben de kinderen hier reeds kennis meegemaakt. Het is den digitale methode waarbij we onder meer de tafel van 6, 7, 8 en 9 leren. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de analoge en digitale klok aflezen.
Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende spellings-categorie.  

Blink: Ook dit jaar werken we weer met Blink. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Telkens weer werken we met een nieuw leuk thema! 

Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 5 Engelse les aan de hand van bekende Engelstalige (pop)liedjes. 

Actueel

Januari/februari

Na een verlengde kerstvakantie zijn we gelukkig weer fysiek gestart in de klas. We hebben de klas versierd met zelfgemaakte slingers; zijn veel aan het kleuren en tekenen, zodat de kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Daarnaast zijn we heerlijk bezig met de methodevakken; zijn de kinderen inmiddels bezig met hun 2e werkboekje van spelling en werken we veel in cooperatieve werkvormen, vooral bij Begrijpend Lezen.

In de groep is er een SOVA training gestart om op een speelse manier, via drama en podium aan de groepsvorming en onderlinge banden van de leerlingen te werken.

In de week van 24 januari starten de cito toetsen op school.

De kinderen hebben, volgens afspraak, allemaal een andere plek in de groep gekregen en het is heel leuk om te zien hoe ze zich, vrijwel meteen, thuis voelen in het nieuwe groepje en er weer nieuwe vriendschappen ontstaan.

Met Blink werken we met het thema ‘bijzondere familie’. Bij dit thema horen uiteraard ook weer hele veelzijdige leuke lesse en maken de kinderen hun persoonlijke lapbook, waarin ook foto’s van hen als kind worden verwerkt. Erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen ook met dit thema weer te werk gaan aan hun eindproduct.

Het volgende thema start binnenkort en is: Survival: bijzondere bewoners.

Mededelingen

24 januari t/m 04 februari 2022: CITO, alle groepen

09 februari 2022: Studie, alle kinderen vrij

21 februari t/m 25 februari 2022: Voorjaarsvakantie