Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 24 zeer diverse, enthousiaste kinderen. Voor de groep staan twee juffen. Van maandag, dinsdag en woensdag  staat juf Diana voor de groep en donderdag en vrijdag meester Aron.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.
Rekenen: We hebben een nieuwe methode voor rekenen: WIG5. Een digitale methode waarbij we onder meer de tafel van 6, 7, 8 en 9 leren. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de digitale klok aflezen.
Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie. We hebben inmiddels weer 2 nieuwe categorieen erbij geleerd: het kilowoord en het ’s woord! Hier oefenen we veel mee. Ook beginnen we langzaamaan te leren wat bijvoeglijke naamwoorden zijn, werkwoorden en de persoonsvorm.
Blink: Ook dit jaar werken we weer met Blink. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Telkens weer werken we met een nieuw leuk thema!

Actueel

januari/februari

Inmiddels werken we alweer enige tijd vanuit huis. Het thuisonderwijs is in deze lockdown weer van start gegaan en iedereen zet weer zijn beste beentje voor om dit zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen. We zien dat de kinderen enorm hard hun best doen en dat zij heel goed worden bijgestaan en geholpen door ouders en/of verzorgers. Dit geeft ons een fijn gevoel en zo houden we goed zicht op de leerlingen en hun voortgang.

Mededelingen

0