Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 20 zeer diverse, enthousiaste leerlingen. Voor de groep staan twee juffen. Op maandag en dinsdag geeft juf Gerry les aan de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Diana .

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in eerdere jaren is aangeboden. 

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden, bijvoeglijke – en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten zetten.
Rekenen: We hebben een nieuwe methode voor rekenen: WIG5. In groep 4 hebben de kinderen hier reeds kennis meegemaakt. Het is den digitale methode waarbij we onder meer de tafel van 6, 7, 8 en 9 leren. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de analoge en digitale klok aflezen.
Spelling: we werken met de methode Staal, een methode waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende spellings-categorie.  

Blink: Ook dit jaar werken we weer met Blink. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Telkens weer werken we met een nieuw leuk thema! 

Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 5 Engelse les aan de hand van bekende Engelstalige (pop)liedjes. 

Actueel

augustus/september

We gaan weer van start na een fijne zomervakantie. We beginnen in de groep met 20 leerlingen. De eerste weken gaan we werken aan de groepsvorming en -dynamiek. Kortom, we gaan de tijd nemen om elkaar weer opnieuw te leren kennen en elkaar weer te vinden door middel van spel, praten en luisteren. 

 

Mededelingen

september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

24 september: schoolreis groep 5 t/m 8

28 september: informatieavond 

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

18 – 24 oktober: herfstvakantie

25 oktober: studiedag