Groep 5

Groepsinformatie

In groep 5 zitten 22 super enthousiaste kinderen. Ze heten: Cenna, Khaled, Gwen, Tigo, Ayman, Sofie, Stijn, Luuk, Sep, Sara, Safiya, Lara, Sterre, Max, Veerle, Sem, Felice, Daan, Julia, Amy, Bo en Sophie.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaan we weer veel nieuwe dingen leren. Daarnaast herhalen we veel informatie die in andere jaren is aangeboden.

Taal: we leren onder andere wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook leren we waar we leestekens, zoals komma’s, punten en uitroeptekens in de zin moeten staan.Rekenen: we leren de tafel van 6, 7, 8 en 9. Ook leren we optellen en aftrekken tot 1000. Spelling: dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode, waarbij de kinderen elke dag een dictee hebben. Ze leren goed luisteren naar de woorden en schrijven de woorden met behulp van de bijbehorende categorie.    Blink: Blink is dit jaar op een nieuwe manier vormgegeven. De vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis worden niet apart aangeboden, maar zijn geïntegreerd in de lessen. Het thema van de eerste 10 weken is ‘het Wereldrestaurant’. Dit thema valt onder het overkoepelende thema ‘Reizen’ waaraan gewerkt wordt in alle groepen van de Pionier.

Actueel

maart/april

Er is weer een nieuwe periode aangebroken met als schoolthema ‘Grote Experimenten’. In groep 5 en 6 is het subthema ‘Wonderlijke uitvindingen’. De kinderen gaan een eigen uitvinding ontwerpen, die een probleem in huis of op school oplost. Ze vormen bij de lessen van BLINK een breed beeld van uitvindingen. Ook hebben ze hierbij diverse apparaten uit elkaar gehaald om te kijken hoe die in elkaar zitten. Verder leren ze dat een uitvinding een probleem oplost, dat er in de prehistorie al uitvindingen werden gedaan (de hunebedden) en dat bij sommige uitvindingen de techniek van dieren wordt afgekeken.

In maart gaan de kinderen aan de slag met de Leerpleinen. Die zijn verdeeld in diverse categorieën: natuur (beestjes onderzoeken), techniek (proefjes doen), taal (verhaal schrijven) en creatief (lied maken). Zo ontdekt ieder kind waar zijn of haar talent ligt.

De kinderen van de middenbouw en bovenbouw hebben een voorproefje gekregen van Mad Science: een unieke manier om met techniek bezig te zijn. Ook naschools kunnen ze hieraan meedoen.

Eind maart start het schoolvoetbaltoernooi waarvoor veel kinderen zich hebben opgegeven. Ook zullen veel groepen hun vrijdagmiddagvoorstelling doen, waarbij ze voor de hele school hun talenten kunnen tonen. Tevens krijgen diverse groepen deze periode professionele muzieklessen.

In de maand april vieren we Koningsdag, de Lenteviering en gaan we met elkaar zwemmen in de Heerenduinen.

Naast alle activiteiten krijgen de kinderen natuurlijk ook nog ‘gewoon’ les in rekenen, taal, spelling en schrijven. En voor je het weet is het alweer 22 april en start de meivakantie.

Mededelingen

15 maart Stakingsdag

18,19,21 en 22 maart Leerpleinen “Grote experimenten”

19 april Lenteviering