Groep 6/7

Groepsinformatie

In groep 6/7 zitten 29 kinderen

 

Wat leren we in groep 6 en 7 ?                                                                                                   

Afspraken in de klas

Ik praat aardig tegen (en over) de ander

Ik luister naar de ander

Ik ben eerlijk

Ik doe de ander geen pijn

Ik help de ander

Dit leren we in groep 6 en 7

Rekenen

We werken op school voor rekenen met Wereld in Getallen 5 – digitaal.

In groep 6 leren de kinderen rekenen t/m 10.000 en zich oriënteren op getallen t/m 100.000. Ook leren ze onder elkaar (kolomsgewijs) optellen en aftrekken en maken ze later in het jaar kennis met het cijferend rekenen. Het vermenigvuldigen en delen zal via de basisstrategie splitsen aangeboden worden en kinderen die dat aankunnen krijgen ook variastrategieën aangeboden. Ook maken ze kennis met de breuken. We zullen de maateenheden leren kennen en hiermee gaan rekenen. En er komen ook verschillende diagrammen langs die ze leren aflezen.

In groep 7 oriënteren de kinderen zich op getallen tot een miljard. Ze leren cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Het delen zal in steeds minder stapjes geleerd worden. Ze breiden de kennis van breuken, procenten en kommagetallen uit. De kinderen gaan aan de slag met oppervlakte en inhoud en zullen leren om de maten om te rekenen. Ook gaan ze verder met de digitale tijd, leren ze steeds meer diagrammen aflezen en zullen ze leren rekenen met de rekenmachine.

Natuurlijk blijft het voor alle kinderen belangrijk om de tafels te blijven oefenen, dit is ook iets wat u thuis kunt oefenen.

Technisch lezen

Estafette is een methode voor technisch lezen, in groep 6 en 7 worden de woorden steeds groter en de zinnen langer. Leren lezen doe je door veel te lezen (leeskilometers maken). Ook leren we de kinderen meer tempo in het lezen te krijgen.

Begrijpend lezen

We werken met begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. Elke week komen er teksten en lessen volgens de laatste actualiteit. Zo leren de kinderen hoe ze de teksten kunnen lezen en begrijpen en weten ze gelijk wat er in de wereld om hen heen allemaal gebeurt. Op het

Chromebook maken de kinderen een woordenschatles en een les met andere tekstsoort. Op papier krijgen de kinderen een informatietekst met bijbehorende vragen.

Spelling

Staal is een methode die wij gebruiken voor leren spellen. In groep 6 leren we alle categorieën, dit zijn de regels waarmee we de woorden goed leren schrijven. Ook leren de kinderen wat een lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord is.

In groep 7 worden alle categorieën herhaald en verder uitgebreid. Zo leren ze bijvoorbeeld het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord.

Schrijven

Met de methode Pennestreken oefenen we de letters die de kinderen al hebben geleerd, de hulplijnen worden steeds kleiner.

Zaakvakken Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)

De zaakvakken leren we met Blink geïntegreerd. In 10 weken tijd behandelen we een onderwerp, we zijn in de eerste periode bezig met “communicatie”.

Engels

Met de methode Groove.me leren we Engels. Naar aanleiding van een lied behandelen we verschillende onderwerpen. Na 2 lessen krijgen de kinderen woorden mee naar huis om te leren, vervolgens wordt de toets op school gemaakt.

Topografie

Ook krijgen de kinderen dit jaar topografie. Ze leren de belangrijkste plaatsen en wateren in Nederland (groep 6) en Europa (groep 7). We oefenen dit ook met Topomaster. Ze krijgen huiswerk mee, met de toets wordt ook gelet op schrijffouten en hoofdletters.

Zelfstandig werken

Via Klasseplan leren de kinderen zichzelf te beoordelen op het gebied van spelling en rekenen. Ze vullen aan de hand van sterren in hoe de les van de dag is gegaan en of zij het doel hebben bereikt. Ook leren de kinderen het plannen van de weektaak via Klasseplan.

Creatieve vakken

We bieden lessen en opdrachten aan die bij het lopende thema passen. Ook binnen de presentaties die de kinderen bij het thema voorbereiden komen creatieve opdrachten aan bod.

Huiswerk

De kinderen zullen in het begin 1x en later misschien 2x per week huiswerk meekrijgen.

Nu krijgen ze voor rekenen elke dinsdag huiswerk mee. Dit moet de week daarop op dinsdag weer ingeleverd worden. Het huiswerk past bij de doelen waar we op school ook aan werken. U kunt het zien als extra oefenen. Daarnaast is het belangrijk dat alle kinderen 2x in de week 10 minuten oefenen met Bareka (tot ze hun automatiseer muurtje gevuld hebben).

 

Actueel

mei/juni/juli

In groep 6/7 hebben we het oude thema afgesloten. Ons eindproduct was een gezamenlijk weetjes boek over: planten, dieren en bevolkingsgroepen.
Nu zijn we gestart met het thema ‘de groene fabriek’. We hebben al een les gekregen van 2 docenten van het Haarlem College, samen met hun heeft ieder kind een draaiende bloem op zonne-energie gemaakt. 
Daarnaast werken alle kinderen hard aan het maken van de Cito toetsen. 
 

Mededelingen

10 mei 2022: OR Vergadering

16 mei 2022 t/m 30 mei 2022: CITO, alle groepen

26 mei 2022: Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij

27 mei 2022: Extra dag vrij, dag na hemelvaart

06 juni 2022: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

07 juni 2022: OR Vergadering

15 juni 2022: Studiedag, alle kinderen vrij

17 juni 2022: Voorstelling Groep 7

21 juni 2022: MR Vergadering