Groep 6/7

Groepsinformatie

In groep 6/7 zitten 29 kinderen

 

Wat leren we in groep 6 en 7 ?                                                                                                   

De categorieën van spelling worden uitgebreid. Als het goed is heeft u via de mail of Parro een instructiefilmpje gekregen hoe wij hier op school mee werken.
Dan zijn we ook heel druk bezig met: grote getallen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen voorbij het tiental, delen voorbij het tiental en veel herhalingsstof die ze moeten beheersen ná groep 4.
 

Actueel

augustus/september

In groep 6/7 zijn we gestart met het herhalen van de belangrijkste doelen uit het vorige leerjaar. Na de vakantie is er zo hier en daar wat weggezakt. Maar gelukkig merken we dat het snel weer boven komt!
Er wordt in de klas ontzettend hard gewerkt door de kinderen. Ze werken heel stil en maken goed gebruik van hun werkschijf.
De eerste twee weken van dit schooljaar gebruiken we voor activiteiten die de groepsvorming bevorderen, daarna gaan we aan de slag met het thema ‘communiceren kun je leren’. 
 
 

Mededelingen

september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

24 september: schoolreis groep 5 t/m 8

27 september: informatieavond 

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

18 – 24 oktober: herfstvakantie

25 oktober: studiedag