Groep 8

Groepsinformatie

In groep 8 zitten 22 kanjers: 10 jongens en 12 meisjes.

Ze heten: Ayman, Bo, Bram, Cenna, Daan, Dean, Felice, Gwen, Julia, Khaled, Lara, Luuk, Max, Safiya, Sara, Sem, Sofie, Sophie, Sterre, Stijn, Tigo en Veerle

Wat leren we in groep 8? 

Groep 8 is een spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen voor de middelbare school. Ook wordt het jaar afgesloten met een driedaags kamp en natuurlijk ook de eindmusical. Na de uitvoering van de musical nemen we op een persoonlijke manier afscheid van de kinderen.

Naast Rekenen, Taal, Spelling en Engels is er ook aandacht voor Muziek en Drama om vast te oefenen voor de musical. Hieronder staan de verschillende vakken uitgelegd.

Rekenen

Voor rekenen werken we met de Wereld in Getallen versie 5. Iedere week komen er twee nieuwe leerdoelen aan bod. Aan het eind van de week wordt gekeken of de leerdoelen behaald zijn of dat de kinderen nog extra uitleg nodig hebben. De groep die de leerdoelen behaald hebben, krijgen moeilijkere sommen en de kinderen die nog moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en inoefening.

Spelling

Spelling wordt gegeven uit de methode STAAL. Elke week staat een aantal categorieën centraal. De kinderen van groep 8 moeten alle spellingcategorieën beheersen. Drie keer in de week krijgen de kinderen een dictee dat we gezamenlijk nakijken. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan grammatica en werkwoordspelling.

Begrijpend lezen

Met behulp van ‘Nieuwsbegrip’ bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Bij begrijpend lezen mogen de kinderen samenwerken in groepjes of in tweetallen.

Engels

Iedere week leren we aan de hand van bekende liedjes nieuwe Engelse woorden. Elke song heeft twee lessen, waarna de song wordt afgesloten met een toets. Hiervoor krijgen de leerlingen huiswerk mee om thuis te leren.

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Bij Blink Wereld voor wereldoriëntatie zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geïntegreerd. We starten met vier lessen waarbij de kinderen informatie krijgen over diverse onderwerpen van een thema. Daarna gaan de leerlingen gaan zelf ontdekken en onderzoeken en vergroten zo actief hun kennis van de wereld. De thema’s die hierbij gebruikt worden, vallen onder het schoolbrede thema waar alle groepen mee werken.

 

Actueel

augustus/september

Thema periode 1: Communiceren kun je leren (voor groep 8: Machtige media)

7 September: Schoolfotograaf

 

Mededelingen

13 – 16 september: kennismakingsgesprekken met ouders (online)

7 september: schoolfotograaf

17 september: zwemmen groep 8

24 september: schoolreis groep 5 t/m 8

28 september: informatieavond voor groep 3, 5 en 8

6 – 15 oktober: Kinderboekenweek

8 oktober: PET IJmond (techniekmiddag)

18 – 24 oktober: Herfstvakantie

25 oktober: Studiedag