Groep 8

Groepsinformatie

Groepsinformatie: Groep 8 heeft 32 gezellige kinderen die samen een betrokken groep vormen. In deze groep wordt goed samengewerkt en iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat leren we in groep 8? 

 

Wat doen we in groep 8: In groep 8 leren we geen grote nieuwe dingen meer, maar herhalen we de lesstof en gaan we meer de diepte in. We zetten een stapje verder. We bereiden ons voor op de middelbare school d.m.v. samenvatten, plannen, organiseren en alles wat we nog meer nodig hebben om volgend jaar een goede start te kunnen maken.
 

Actueel

januari/februari

Als we dit schrijven is het alweer januari en hebben we een drukke maar heel gezellige maand achter de rug en genieten nog even van de vakantie. We zijn hard aan het werk geweest om de doelen die we gesteld hadden te halen. Vragen om extra uitleg, nog een keer extra oefenen om dan te kunnen laten zien dat we de leerstof nu begrijpen. En als voorbereiding op onze laatste cito toets op de basisschool. 

Verder zijn we op bezoek geweest bij het Ichtus en Het Vellesan college om een eerste indruk te krijgen van de middelbare school. Andere scholen zoals De Hartenlust en Het Schoter kwamen bij ons op school om iets over hun school te vertellen.  

We hebben meegedaan aan de Media Wijsheid Quiz in november, elke dag moesten er vragen over mediawijsheid worden beantwoord. We hadden een goede score! 

De Sinterklaasviering was echt superleuk. Er waren geweldige surprises gemaakt! En onder invloed van “Fortnight” stond de klas vol met prachtige lama’s. Het was dus echt de moeite waard om op 4 december even een kijkje te nemen in alle klassen. 

Daarna was het al heel snel tijd voor de kerst. We hebben kerststukjes gemaakt en heel lekker gegeten, nadat we met meester Robbert van de muziek met z’n allen gezongen hadden op het plein.  Alle kinderen en juffen van groep 8 wensen jullie een heel gelukkig nieuwjaar! 

 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen 

dinsdag 15 januari studiedag

vrijdag 15 februari studiedag

woensdag 27 februari schaatsen