Groep 8

Groepsinformatie

In groep 8 zitten 24 kanjers: 13 jongens en 11 meisjes 

Ze heten: DonnyFayruzHaidrah, Ilse, Joy, Julien, Lars, Lena, Lulu, Luuk, Mark, Martijn, Mohamad, Nikki, Nora, PanujanRohan, Romy, Siep, Sven, Timo, Veerle en Zoë. 

Wat leren we in groep 8? 

WGroep 8 is een spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen voor de middelbare school. Ook wordt het jaar afgesloten met een driedaags kamp en natuurlijk de musical. In welke vorm de musical wordt uitgevoerd is op dit moment nog niet duidelijk. Ten slotte nemen we aan het eind van het jaar afscheid van de kinderen.  

Naast Rekenen, Taal, Spelling en Engels is er ook aandacht voor Muziek en Drama om vast te oefenen voor de musical. Hieronder staan de verschillende vakken uitgelegd. 

 Rekenen 

Voor rekenen werken we vanaf dit schooljaar met de Wereld in Getallen versie 5. Iedere week komen er twee nieuwe leerdoelen aan bod. Aan het eind van de week wordt gekeken of de leerdoelen behaald zijn of dat de kinderen nog extra uitleg nodig hebben. De groep die de leerdoelen behaald hebben, krijgen moeilijkere sommen en de kinderen die nog moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en inoefening. 

 Spelling 

Spelling wordt gegeven uit de methode STAAL. Elke week staat een aantal categorieën centraal. De kinderen van groep 8 moeten alle spellingcategorieën beheersen.  Drie keer in de week krijgen de kinderen een dictee die we gezamenlijk nakijken. Daarnaast is besteden we wekelijks aandacht aan grammatica en werkwoordspelling. 

Begrijpend lezen 

Met behulp van ‘Nieuwsbegrip’ bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Bij begrijpend lezen mogen de kinderen samenwerken in groepjes of in tweetallen.  

 Engels 

Iedere week leren we aan de hand van bekende liedjes nieuwe Engelse woorden. Elke song heeft twee lessen, waarna de song wordt afgesloten met een toets. Hiervoor krijgen de leerlingen huiswerk mee om thuis te leren. 

 Wereldoriëntatie geïntegreerd 

Bij Blink Wereld voor wereldoriëntatie zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geïntegreerd. We starten met vier lessen waarbij de kinderen informatie krijgen over diverse onderwerpen van een thema. Daarna gaan de leerlingen gaan zelf ontdekken en onderzoeken en vergroten zo actief hun kennis van de wereld. 

De thema’s die hierbij gebruikt worden, vallen onder het schoolbrede thema waar alle groepen mee werken.  

 

Actueel

januari/februari

Alle basisschoolkinderen zijn door de Coronacrisis alweer een aantal weken thuis. Zo ook groep 8. Juf Nancy en juf Kitty verzorgen afwisselend de lessen online via Teams. Met de kennis van de vorige lockdown verlopen de lessen steeds beter. Het is mooi om te zien dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn bij de lessen. We geven klassikaal les, maar vaak ook in kleine groepjes. Zo kunnen we de kinderen die meer moeite hebben met de lesstof beter ondersteunen. Maar ook met kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen we in kleine groepjes extra oefenstof bespreken. Elke week krijgen de kinderen een weekplanning waarop vaste taken staan en extra opdrachten die ze zelf kunnen inplannen. Er wordt aardig wat van de kinderen en ouders gevraagd deze weken. We zijn dan ook supertrots dat iedereen zijn beste beentje voorzet en doet wat hij of zij kan. Hopelijk zien we elkaar snel weer op school, want persoonlijk contact is toch veel fijner dan lesgeven via een beeldscherm. Tot gauw!

 

Mededelingen

 

0