Groep 8

Groepsinformatie

Groepsinformatie: Groep 8 heeft 32 gezellige kinderen die samen een betrokken groep vormen. In deze groep wordt goed samengewerkt en iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat leren we in groep 8? 

Wat doen we in groep 8: In groep 8 leren we geen grote nieuwe dingen meer, maar herhalen we de lesstof en gaan we meer de diepte in. We zetten een stapje verder. We bereiden ons voor op de middelbare school d.m.v. samenvatten, plannen, organiseren en alles wat we nog meer nodig hebben om volgend jaar een goede start te kunnen maken.
 

Actueel

mei/juni/juli

De uitslagen van de Cito eindtoets zijn binnen, wat hebben de kinderen hard gewerkt en dat was ook te zien aan de uitslagen. Alle kinderen hebben hun niveau gehaald! 
Nu wordt het echt tijd voor veel leuke dingen. De musical, voorbereiden op het kamp en straks echt afscheid nemen. De rollen zijn verdeeld en de kinderen kennen de tekst al bijna uit hun hoofd, dan kun je lekker oefenen. Ook aan het decor wordt hard gewerkt, de musical speelt zich af in een supermarkt en we zijn nog veel spullen aan het verzamelen. Ondertussen werken de kinderen nog aan een project van Blink, Wereldsterren het thema van de vierde periode. Er hangen nu prachtige zelfportretten van de kinderen in de klas.
Er zullen twee voorstellingen van de musical zijn. De eerste is op maandagmiddag 8 juli om 12.45 uur en is voor de opa’s en oma’s. Deze voorstelling is speciaal omdat we niet alle belangstellenden in een keer in de aula passen. De dag erna op dinsdagavond 9 juli om 19.15 uur is de afscheidsavond en komen de ouders van de kinderen naar de musical kijken. We hebben er heel veel zin in!

 

 

Mededelingen

17 mei schoolreisje

29 mei studiedag

5 juni sportdag

3 t/m 14 juni Cito toetsen

11 t/m 14 mei avondvierdaagse

25 t/m 27 juni kamp

3 juli juffendag

9 juli afscheidsavond

20 juni studiedag