Groep 8

Groepsinformatie

Groepsinformatie: Groep 8 heeft 16 gezellige kinderen die samen een betrokken groep vormen. In deze groep wordt goed samengewerkt en iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat leren we in groep 8? 

Wat doen we in groep 8: In groep 8 leren we geen grote nieuwe dingen meer, maar herhalen we de lesstof en gaan we meer de diepte in. We zetten een stapje verder. We bereiden ons voor op de middelbare school d.m.v. samenvatten, plannen, organiseren en alles wat we nog meer nodig hebben om volgend jaar een goede start te kunnen maken.
 

Actueel

september/oktober

We zijn nu twee weken begonnen in het nieuwe schooljaar en alweer gewend aan het schoolritme. Voor groep 8 is het een speciaal en ook belangrijk schooljaar. We sluiten immers iets af maar gaan ook een keuze maken voor een middelbare school. Hoe dat gaat daarover later meer. Nu zijn we bezig met de kennismakings gesprekken met de ouders en de kinderen. Hierin vertellen de kinderen wat belangrijk is om over hem of haar te weten, hoe ze het beste komen tot leren en waar ze deze periode aan willen werken. Dat zijn leuke gesprekken!
We zijn begonnen met het werken met Junior Einstein op de Chromebook, verdieping en oefening op alle vakgebieden, de kinderen zijn enthousiast. De eerste Swimmingscool staat gepland op vrijdag 13 september van 10 tot 12 uur. Het thema deze keer is een Bootcamp, dus uitdagend en stoer!
Aan het eind van de maand staan de eerste leerpleinen al gepland. Ons thema in deze periode is: “Bijzondere families” . We zijn al begonnen met onze onderzoek lessen naar die families in de lessen van Blink. De leerpleinen zullen hierop aansluiten, we zijn bezig met het verzinnen van uitdagende en spannende activiteiten in die week.
De algemene ouderavond op 12 september gaat de ouders van groep 8 meer uitleggen over de toetsen die komen en het tijdpad van de keuze maken voor een middelbare school.

 

 

Mededelingen

12 september algemene informatieavond
20 september schoolfotograaf
23 sept. t/m 27 september leerpleinen
2 oktober begin Kinderboekenweek
11 oktober kleedjesmarkt