Groep 8

Groepsinformatie

In groep 8 zitten 22 kanjers: 10 jongens en 12 meisjes.

Ze heten: Ayman, Bo, Bram, Cenna, Daan, Dean, Felice, Gwen, Julia, Khaled, Lara, Luuk, Max, Safiya, Sara, Sem, Sofie, Sophie, Sterre, Stijn, Tigo en Veerle

Wat leren we in groep 8? 

Groep 8 is een spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen voor de middelbare school. Ook wordt het jaar afgesloten met een driedaags kamp en natuurlijk ook de eindmusical. Na de uitvoering van de musical nemen we op een persoonlijke manier afscheid van de kinderen.

Naast Rekenen, Taal, Spelling en Engels is er ook aandacht voor Muziek en Drama om vast te oefenen voor de musical. Hieronder staan de verschillende vakken uitgelegd.

Rekenen

Voor rekenen werken we met de Wereld in Getallen versie 5. Iedere week komen er twee nieuwe leerdoelen aan bod. Aan het eind van de week wordt gekeken of de leerdoelen behaald zijn of dat de kinderen nog extra uitleg nodig hebben. De groep die de leerdoelen behaald hebben, krijgen moeilijkere sommen en de kinderen die nog moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en inoefening.

Spelling

Spelling wordt gegeven uit de methode STAAL. Elke week staat een aantal categorieën centraal. De kinderen van groep 8 moeten alle spellingcategorieën beheersen. Drie keer in de week krijgen de kinderen een dictee dat we gezamenlijk nakijken. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan grammatica en werkwoordspelling.

Begrijpend lezen

Met behulp van ‘Nieuwsbegrip’ bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Bij begrijpend lezen mogen de kinderen samenwerken in groepjes of in tweetallen.

Engels

Iedere week leren we aan de hand van bekende liedjes nieuwe Engelse woorden. Elke song heeft twee lessen, waarna de song wordt afgesloten met een toets. Hiervoor krijgen de leerlingen huiswerk mee om thuis te leren.

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Bij Blink Wereld voor wereldoriëntatie zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geïntegreerd. We starten met vier lessen waarbij de kinderen informatie krijgen over diverse onderwerpen van een thema. Daarna gaan de leerlingen gaan zelf ontdekken en onderzoeken en vergroten zo actief hun kennis van de wereld. De thema’s die hierbij gebruikt worden, vallen onder het schoolbrede thema waar alle groepen mee werken.

 

Actueel

mei/juni/juli

De laatste periode van het jaar is altijd lekker druk voor groep 8. Hieronder de activiteiten die we allemaal doen naast de basisvakken rekenen, taal en spelling.
  • Een belangrijk onderdeel is het oefenen van de musical. Alle kinderen hebben inmiddels een rol gekregen en zijn druk aan het oefenen voor de tekst. Ook de liedjes worden al uit volle borst gezongen. Ook het maken van het decor en het verzamelen van de rekwisieten vormen belangrijke activiteiten.
  • Al een aantal weken zijn de kinderen bezig met robotwise-lessen. In deze lessen leren de kinderen programmeren met behulp van diverse robots. Ook samenwerken en reflecteren op het gemaakte werk zijn hierbij van belang.
  • Een bezoek aan het Bunkermuseum staat ook op het programma. Dit vormt de afsluiting van het thema ‘Oorlog en vrede’.
  • De kinderen hebben deze periode geen CITO-toetsen. Zij hebben de IEP-eindtoets gedaan. 
  • Leerpleinen: gedurende een week doen de kinderen allerlei activiteiten in het kader van muziek, taal, creativiteit en techniek. De kinderen van de bovenbouw en de kinderen van de onderbouw worden hierbij gemixt.
  • Het kamp van groep 8 vindt eind juni plaats en duurt drie dagen. De kinderen kijken er enorm naar uit. 
  • In de laatste week vóór de zomervakantie wordt de musical opgevoerd en neemt groep 8 afscheid. Na een heerlijke vakantie breekt een nieuwe periode aan op een nieuwe school in het voortgezet onderwijs. 

Mededelingen

10 mei 2022: OR vergadering

20 mei 2022: Zwemmen groep 8

26 mei 2022: Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij

27 mei 2022: Extra dag vrij, dag na Hemelvaart

06 juni 2022: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

07 juni 2022: OR Vergadering

15 juni 2022: Studiedag, alle kinderen vrij

21 juni 2022: MR Vergadering

29 jun 2022: Kamp groep 8

12 juli 2022: Afscheidsavond groep 8

13 juli: Laatste schooldag groep 8