Groep 8

Groepsinformatie

Groepsinformatie: Groep 8 heeft 16 gezellige kinderen die samen een betrokken groep vormen. In deze groep wordt goed samengewerkt en iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat leren we in groep 8? 

Wat doen we in groep 8: In groep 8 leren we geen grote nieuwe dingen meer, maar herhalen we de lesstof en gaan we meer de diepte in. We zetten een stapje verder. We bereiden ons voor op de middelbare school d.m.v. samenvatten, plannen, organiseren en alles wat we nog meer nodig hebben om volgend jaar een goede start te kunnen maken.
 

Actueel

januari/februari

Na de vakantie zijn we weer lekker begonnen. Belangrijk zijn de CITO’s voor alle vakken, en dat is best hard werken. Sommige kinderen zijn zenuwachtig voor de toetsen. Dat snappen we best, iedereen wil het graag zo goed mogelijk doen. We vertellen er toch ook vaak bij dat we niet alleen naar CITO kijken. We volgen de kinderen al een aantal jaren in ons leerlingvolgsysteem en weten goed wat de kinderen kunnen en eigenlijk is dat ook wat uit de CITO komt. Is dat niet zo dan gaan we altijd verder kijken hoe dat komt. Tussen het harde werken door zijn we naar het zwembad ”De Heerenduinen” geweest, de kinderen vonden het spelcircuit echt gaaf. Verder zijn de kinderen ook bezig met het afronden van het Thema ”op leven en dood”. Er wordt in groepen een tijdschrift gemaakt over dit thema, die kunt u komen bekijken op de kijkavond op 28 januari. Misschien kunt u dan ook meedoen met de quiz over de gevaarlijkste dieren van de wereld. We zijn druk bezig met het verzinnen van moeilijke en grappige vragen. Hopen u dan te zien, Groep 8

 

Mededelingen

13 t/m 24 januari Cito weken
28 januari kijkavond 18.30 uur-19.30 uur
30 en 31 januari staken
3 februari start periode 3
14 februari studiedag
15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
26 februari portfolio mee
26 februari schaatsen