Groep 8

Groepsinformatie

Groepsinformatie: Groep 8 heeft 32 gezellige kinderen die samen een betrokken groep vormen. In deze groep wordt goed samengewerkt en iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat leren we in groep 8? 

september/oktober

Wat doen we in groep 8: In groep 8 leren we geen grote nieuwe dingen meer, maar herhalen we de lesstof en gaan we meer de diepte in. We zetten een stapje verder. We bereiden ons voor op de middelbare school d.m.v. samenvatten, plannen, organiseren en alles wat we nog meer nodig hebben om volgend jaar een goede start te kunnen maken.
 

Actueel

De eerste gesprekken met de kinderen en de ouders hebben we al gehad. Het was fijn om te merken dat de kinderen steeds bewuster bezig zijn met wat ze nog willen leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Hierdoor kunnen we goede plannen maken.Ook de informatie avond is goed bezocht door de ouders. Het is fijn als je altijd op hulp kunt rekenen. We gaan er samen een heel goed jaar van maken!Op maandag 1 oktober maken de kinderen de NIO toets. De kinderen maken zich soms zorgen over hoe zwaar het resultaat van de NIO meeweegt in het advies voor de middelbare school. We hebben aan iedereen nog een keer uitgelegd dat de resultaten van je hele schoolloopbaan net zo belangrijk zijn als de NIO.Ook het eerste uitstapje staat al gepland; vrijdag 12 oktober gaan we naar PET IJmond, daar kunnen de kinderen ervaringen opdoen en informatie krijgen over technische opleidingen.

 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen