Groep 8

Groepsinformatie

In groep 8 zitten 22 kanjers: 10 jongens en 12 meisjes.

Ze heten: Ayman, Bo, Bram, Cenna, Daan, Dean, Felice, Gwen, Julia, Khaled, Lara, Luuk, Max, Safiya, Sara, Sem, Sofie, Sophie, Sterre, Stijn, Tigo en Veerle

Wat leren we in groep 8? 

Groep 8 is een spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen voor de middelbare school. Ook wordt het jaar afgesloten met een driedaags kamp en natuurlijk ook de eindmusical. Na de uitvoering van de musical nemen we op een persoonlijke manier afscheid van de kinderen.

Naast Rekenen, Taal, Spelling en Engels is er ook aandacht voor Muziek en Drama om vast te oefenen voor de musical. Hieronder staan de verschillende vakken uitgelegd.

Rekenen

Voor rekenen werken we met de Wereld in Getallen versie 5. Iedere week komen er twee nieuwe leerdoelen aan bod. Aan het eind van de week wordt gekeken of de leerdoelen behaald zijn of dat de kinderen nog extra uitleg nodig hebben. De groep die de leerdoelen behaald hebben, krijgen moeilijkere sommen en de kinderen die nog moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en inoefening.

Spelling

Spelling wordt gegeven uit de methode STAAL. Elke week staat een aantal categorieën centraal. De kinderen van groep 8 moeten alle spellingcategorieën beheersen. Drie keer in de week krijgen de kinderen een dictee dat we gezamenlijk nakijken. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan grammatica en werkwoordspelling.

Begrijpend lezen

Met behulp van ‘Nieuwsbegrip’ bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Bij begrijpend lezen mogen de kinderen samenwerken in groepjes of in tweetallen.

Engels

Iedere week leren we aan de hand van bekende liedjes nieuwe Engelse woorden. Elke song heeft twee lessen, waarna de song wordt afgesloten met een toets. Hiervoor krijgen de leerlingen huiswerk mee om thuis te leren.

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Bij Blink Wereld voor wereldoriëntatie zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geïntegreerd. We starten met vier lessen waarbij de kinderen informatie krijgen over diverse onderwerpen van een thema. Daarna gaan de leerlingen gaan zelf ontdekken en onderzoeken en vergroten zo actief hun kennis van de wereld. De thema’s die hierbij gebruikt worden, vallen onder het schoolbrede thema waar alle groepen mee werken.

 

Actueel

maart/april

Deze periode is heel gevarieerd en bijzonder in groep 8. Hieronder een aantal onderwerpen uitgelicht.
  • We zijn gestart met het thema ‘Oorlog en vrede’ in groep 8. Dit thema speelt momenteel erg tot de verbeelding met die nare oorlog in Oekraïne. We kijken met de kinderen diverse afleveringen van de Schooltv-serie ’13 in de oorlog’. In deze serie wisselen oude oorlogsbeelden, een verhaallijn en informatie over de tweede wereldoorlog elkaar af. Alle kinderen gaan het boek ‘het Achterhuis’ van Anne Frank lezen en ook een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam staat begin april op de planning.
  • Eind maart is de Week van het geld. Dan besteden we aan de hand van een aantal lessen aandacht aan het leren omgaan met geld.
  • Tussendoor zijn we druk bezig met het voorbereiden van de voorstelling ‘De Pionier kijkt terug’. De kinderen oefenen als groep twee dansen in, waarvan één onder begeleiding van een professionele danslerares. Verder gaan groepjes kinderen en individuele kinderen hun kunsten op het podium van de Stadsschouwburg vertonen. 
  • Vanaf begin april krijgen de kinderen 8 weken lang lessen Robotwise. Tijdens deze lessen leren de kinderen programmeren met behulp van diverse robots.
  • In april starten we ook met seksuele voorlichting. In de lessen van Dr. Corrie bespreken we diverse onderwerpen, zoals verliefdheid, puberteit, zoenen en seks.
  • De laatste week voor de meivakantie zullen de kinderen de IEP-eindtoets doen. Ook is in deze periode een proeftoets gepland, zodat de kinderen kunnen wennen aan de manier van vragen stellen.
  • Verder zijn we alweer druk bezig met de musical. De kinderen hebben zelf de musical uitgekozen, we hebben de tekst gelezen en de liedjes beluisterd. De volgende stap is dat de kinderen hun voorkeur voor drie rollen kunnen aangeven en indien nodig hiervoor auditie gaan doen. Ook zullen we beginnen met het instuderen van de liedjes.

Mededelingen

08 april 2022: schoolvoorstelling in Schouwburg Velsen

14 april 2022: studiedag, alle kinderen vrij

15 april 2022: goede vrijdag, alle kinderen vrij

18 april 2022: 2e Paasdag, alle kinderen vrij

19 april 2022: MR Vergadering

20 april t/m 22 april 2022: Start Eindtoets Groep 8

25 april t/m 08 mei 2022: start meivakantie 2022