Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten in groep 7 27 kinderen.

Na de herfstvakantie hebben de kinderen nieuwe, door mij gekozen plekken, in de klas gekregen. Ze zijn gelukkig best wel tevreden hierover, wat toch ook weer een compliment is voor de groep dat ze zich prima kunnen aanpassen als er iets veranderd.
Na de kerstvakantie mogen ze weer zelf een plekje uitzoeken.

Wat leren we in groep 7?

Dit schooljaar komt alles aan bod wat betreft spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en natuurlijk ook de wereldoriëntatievakken (Engels, natuur, techniek, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis). Op dit moment zijn we bezig met het thema “Fantastische Families” van Blink. Een erg leuk onderwerp waar de kinderen enthousiast aan werken.

Actueel

maart/april

Tja, wat valt daar in deze surrealistische tijd over te zeggen! Het is heel hectisch voor iedereen en daar hebben we dus maar even mee te ‘dealen’!! Iedereen doet zijn best om alle ballen hoog te houden en dat is een hele klus, welk beroep je ook uitoefent! Ook moet u nu zelf de kinderen ‘onderwijzen’, uitleggen hoe een som uitgerekend moet worden. Gebeurt dat wel op de manier zoals de leerkrachten het doen. “Mam/pap, juf legt dat heel anders uit!” Wanneer gaat u met uw kind de lesstof verwerken, zijn ze gemotiveerd. Kortom, allemaal kleine dingetjes die wel van belang zijn.
We proberen de komende ‘thuiszitweken’ het contact met het kind te behouden via “Teams”. Even een praatje hoe het gaat, snap je de som, kan ik je hierbij helpen, enz.
Wat betreft de Portfoliogesprekken en de voorstelling van de groep daar kan ik nu nog geen informatie over geven, maar zo gauw ik/we meer weten over de voortgang van deze ellendige situatie, meld ik het.
Wat ga je leren?
Plannen…….., dat ga je de komende tijd leren. Wanneer ga ik mijn weektaak doen, snap ik het, heb ik hulp van juf nodig, kunnen mijn ouders me hierbij helpen.
Probeer zoveel mogelijk het werk dat in de weektaak staat op de computer te maken. Dat geeft mij de gelegenheid om het in Gynzy te controleren.
Succes en sterkte met alles en hopelijk tot gauw!

 Mededelingen

Zoals bij actueel al vermeld staat, gaan we als leerkracht via “Teams” het contact met de groep onderhouden. Ik kan via “Teams” de leerling er op wijzen als ik via Gynzy zie dat nog niet alle opdrachten van de lesstof zijn gemaakt/gedaan. Ik weet ook dat bijna alle leerlingen de lesboeken mee naar huis hebben en dan is de gemaakte lesstof natuurlijk niet te controleren. Houd u zich alstublieft aan de opgelegde taken; ga niet vooruit werken.