Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten nu 19 kinderen in de klas en dat is, mag ik wel zeggen, een grote luxe!

Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaan de kinderen bij spelling leren: het vervoegen van werkwoorden. Bijvoorbeeld de persoonsvorm, het onderwerp, tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Met rekenen gaan we verder met cijferend vermenigvuldigen, dus onder elkaar. Ook moeten, aan het eind van het jaar, de tafels in hun ‘koppie’ zitten! Dus thuis oefenen met de tafels zou wel heel prettig zijn.

Actueel

januari/februari

Na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen weer nieuwe plaatsen gekregen. Deze keer was ik aan de beurt om ze nieuwe plekken te geven. Volgens mij vinden ze het prima waar ze nu zitten. Ná de meivakantie mogen ze weer zelf kiezen waar ze gaan zitten.

We hebben afscheid genomen van Sem. Hij was met zijn gezin al verhuisd naar IJmuiden en gaat daar nu ook naar school, De Zefier. Voor hem en zijn broertje Mex is het natuurlijk rustiger als hij naar een school gaat waar hij vlakbij woont. Zo kan hij ook weer nieuwe vrienden maken.
Maandag 18 maart start het schoolvoetbal. Onze groepen (Pionier 1 en Pionier 2) starten woensdag 20 maart.
Ook de leerpleinen voor de bovenbouw starten die week; we werken maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag aan de leerpleinen. Wilt u helpen deze middagen geeft u zich dan op bij de leerkracht.
Vrijdag 29 maart krijgen wij van 9:00u-11:00u een workshop over het bezoek van onze groep (maandag 8 april) aan het Rijksmuseum.

Mahmoud (neefje van Mohamad) is bij ons op school gekomen en draait al heel goed mee met de klas. Hij doet ontzettend zijn best en heeft al veel vrienden gemaakt.

We gaan eerdaags (ná de leerpleinen) starten met presentaties. Op het whiteboard in de gang komt een intekenlijst te hangen met data en onderwerp wanneer de kinderen een presentatie mogen geven en waarover het gaat. Wel graag eerst (onderwerp) overleggen met juf.

 

Mededelingen

15 maart Stakingsdag

18,19,21 en 22 maart Leerpleinen “Grote experimenten”

19 april Lenteviering