Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten nu 19 kinderen in de klas en dat is, mag ik wel zeggen, een grote luxe!

Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaan de kinderen bij spelling leren: het vervoegen van werkwoorden. Bijvoorbeeld de persoonsvorm, het onderwerp, tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Met rekenen gaan we verder met cijferend vermenigvuldigen, dus onder elkaar. Ook moeten, aan het eind van het jaar, de tafels in hun ‘koppie’ zitten! Dus thuis oefenen met de tafels zou wel heel prettig zijn.

Actueel

mei/juni/juli

De laatste 10 weken van het schooljaar zijn alweer begonnen. Wat gaat de tijd toch snel!!

We zijn gestart met de presentaties. Twee kinderen hebben dit al gedaan en het is ontzettend leuk om het enthousiasme van degene die presenteert te aanschouwen. De meeste kinderen doen de presentatie alleen, maar een aantal meisjes doet het samen. Drie meiden gaan zelf samen een presentatie in het Engels doen. Zo fantastisch zij Engels spreken is bijna onmogelijk. Ze praten dan ook tijdens de voorbereiding alleen maar Engels met elkaar, hoe leuk is dat!

17 mei gaan we op schoolreis naar Drievliet. Alle kinderen hebben er enorm zin in. De kinderen mogen vrij in het park rondlopen.

Met de juffendag op woensdag 3 juli blijven we deze keer op school en gaan we allemaal gezellige spelletjes doen met natuurlijk wat lekkers te eten en drinken erbij. Volgend jaar gaan we weer zwemmen bij de Heerenduinen.

Ook komen de Cito-toetsen er weer aan: die starten 3 juni en duren 2 weken. We houden rekening met de Avond4daagse die ook in die tijd plaatsvindt. Na de toetsen is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om nog over de uitslag een gesprek te hebben, mocht dat wenselijk zijn.

Na de meivakantie mochten de kinderen weer zelf groepjes maken in de klas, dus fijn naast hun vriendin of vriend zitten. Juf houdt natuurlijk wel een oogje in het zeil of ze elkaar niet teveel afleiden.

De komende periode tot aan de zomervakantie gaan we ons voorbereiden op de Cito-toetsen in juni; we kijken n.a.v. de Cito’s van januari waar we nog extra aandacht aan moeten besteden. Ook al krijgen ze bij de laatste Cito geen begrijpend lezen toets meer, wil ik u toch dringend adviseren om (samen met uw kind) veel aandacht aan het lezen te besteden. Het is eigenlijk het belangrijkste vak, want je hebt het nodig bij taal, spelling, rekenen, kortom bij alle vakken die wij hier op school geven. 

 
 
 

Mededelingen

17 mei schoolreisje

29 mei studiedag

3 t/m 14 juni Cito toetsen

5 juni sportdag

11 t/m 14 mei Avondvierdaagse

20 juni studiedag

28 juni theatergroep Allemaal Kinderspel

3 juli juffendag