Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten nu 18 kinderen in de klas en dat is, mag ik wel zeggen, een grote luxe!

Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaan de kinderen bij spelling leren: het vervoegen van werkwoorden. Bijvoorbeeld de persoonsvorm, het onderwerp, tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Met rekenen gaan we verder met cijferend vermenigvuldigen, dus onder elkaar. Ook moeten, aan het eind van het jaar, de tafels in hun ‘koppie’ zitten! Dus thuis oefenen met de tafels zou wel heel prettig zijn.

Actueel

september/oktober

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan volgens mij had iedereen ook wel weer (een beetje?!) zin om te beginnen.        De kinderen mochten zelf weten waar ze gingen zitten en ik geloof wel dat ze de plek, waar ze nu zitten,  prima vinden. Ná de herfstvakantie ga ik ze plekken geven, zodat ze ook met andere kinderen leren samenwerken en sociale vaardigheden kunnen opbouwen.    &n In de groep zijn 4 nieuwe kinderen gekomen, t.w.: Mohamad (zat het laatste gedeelte van afgelopen schooljaar al wel bij ons in groep 6), Ibrahim, Hidde en Mik. Denkt u er nog even aan om op maandag en donderdag uw kind op de fiets naar school te laten gaan? We hebben dan gymnastiek. 

 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen