Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten in groep 7 27 kinderen.

Wat leren we in groep 7?

Dit schooljaar komt alles aan bod wat betreft spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en natuurlijk ook de wereldoriëntatievakken (Engels, natuur, techniek, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis). Op dit moment zijn we bezig met het thema “Fantastische Families” van Blink. Een erg leuk onderwerp waar de kinderen enthousiast aan werken.

Actueel

september/oktober

De kop is er weer af!! Na een heerlijke zonnige zomervakantie gaan we weer hard aan de slag om er een goed, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken!

We hebben in school allemaal prachtige ramen en vloeren gekregen; het geeft een ruimtelijke indruk. En we hebben beter zicht op de aula als de kinderen daar zelfstandig aan het werk zijn. In de herfstvakantie wordt in onze groep een nieuwe vloer gelegd en de boel wordt geschilderd! Dus het wordt nog mooier!!

Het eerste leerplein staat voor de deur. We hebben weer allerlei leerzame activiteiten bedacht waarbij de kinderen groepsdoorbrekend werken aan: spelling/taal, techniek, rekenen en creativiteit.
Maandagmiddag starten we met leerplein 1 en maken dat dinsdagmiddag af. Donderdagmiddag is de tweede ronde en dat maken de kinderen vrijdagmiddag af.

Er zitten 27 kinderen in de groep; 3 kinderen die vorig jaar ook in groep 7 hebben gezeten, blijven nog een jaartje om de Nederlandse taal beter te leren spreken en te schrijven. Daar uit blijkt maar weer dat onze taal niet één van de gemakkelijkste is.

Dit schooljaar komt alles aan bod wat betreft spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en natuurlijk ook de wereldoriëntatievakken (Engels, natuur, techniek, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis). Op dit moment zijn we bezig met het thema “Fantastische Families” van Blink. Een erg leuk onderwerp waar de kinderen enthousiast aan werken.

 Mededelingen

12 september algemene informatieavond
20 september schoolfotograaf
23 sept. t/m 27 september leerpleinen
2 oktober begin Kinderboekenweek
11 oktober kleedjesmarkt