Groep 7

Groepsinformatie

In groep 7 zitten 24 fantastische kinderen en hebben we twee juffen. Op woensdag is dat juf Wilma en de andere dagen staat juf Ellen voor de groep. We doen een hoop in groep 7. Daar kunt u hieronder meer over lezen..

 

Wat leren we in groep 7?

Rekenen met Wereld in getallen 5

Dit schooljaar zijn we gestart met een gloednieuwe rekenmethode Wereld in getallen 5. Deze methode werkt volgens de nieuwste inzichten op het gebied van rekenonderwijs. De verwerking gebeurt voor een groot deel digitaal. Het programma zorgt er automatisch voor dat het werk dat uw kind krijgt zo veel mogelijk op maat is.

Estafette is een methode voor technisch lezen. Ook in groep 7 blijft het belangrijk om leeskilometers te maken en te oefenen met moeilijke leescategorieën.

De ochtend starten we altijd met lezen in een bibliotheekboek. De vorderingen van het lezen houden de kinderen bij in hun leesdossier.

Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. Van groep 3 tot en met 8 biedt Staal in totaal 34 spellingcategorieën aan voor onveranderlijke woorden. Staal biedt spelling en grammatica samen aan. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Grammatica is niet alleen een vast onderdeel van de toets, maar komt ook bij de nabespreking van het dagelijks dictee aan bod. Elke derde les in de week is een specifieke grammaticales.

Met de methode Pennenstreken blijven de kinderen hun handschrift onderhouden.

Nieuwsbegrip is de methode voor begrijpend lezen. De teksten gaan altijd over actuele onderwerpen. Op het Chromebook maken de kinderen een woordenschatles en een les met andere tekstsoort. Op papier krijgen de kinderen een informatietekst met bijbehorende vragen en leesstrategieën.

De zaakvakken leren we met Blink geïntegreerd. In 10 weken tijd behandelen we een onderwerp. We zijn in de eerste periode bezig met “Een reis rond de wereld”. De kinderen krijgen in een aantal lessen allerlei informatie over de wereld. Daarna gaan ze een aantal lessen in groepjes op onderzoek uit met een zelfgekozen onderzoeksvraag.

Ook hebben de kinderen topografie, ze leren de belangrijkste plaatsen en wateren in Europa. We oefenen dit met Topomasters (een onderdeel van Blink). Ze krijgen huiswerk mee, met de toets wordt ook gelet op schrijffouten en hoofdletters.

Met de methode Groove.me leren we Engels. Naar aanleiding van een lied behandelen we verschillende onderwerpen. Na 2 lessen krijgen de kinderen woorden mee naar huis om te leren, vervolgens wordt de toets op school gemaakt.

Verkeer doen we aan de hand van de lessen die worden aangeboden door Veilig Verkeer Nederland. Dit is een mooie voorbereiding voor het verkeersexamen dat plaatsvindt in groep 7.

HVO De lessen Humanistisch Vormingsonderwijs vinden 1 keer in de twee weken plaats. In de lessen onderzoeken kinderen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

Via Klasseplan leren de kinderen zichzelf te beoordelen op het gebied van spelling en rekenen. Ze vullen aan de hand van sterren in hoe de les van de dag is gegaan en of zij het doel hebben bereikt.

NIO toets

Dit jaar vindt de NIO toets al in groep 7 plaats. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van de uitslag van de toets. De toets staat gepland voor eind mei. De definitieve datum hoort u t.z.t.

De NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau en meet de capaciteit van de kinderen. Anders dan het Cito LVS wat de leervorderingen meet, wordt er bij de NIO gekeken wat een kind nu daadwerkelijk in z’n mars heeft. Met de uitslag hiervan kijken wij of hetgeen wat uw kind op school laat zien overeenkomt met wat we van uw kind mogen verwachten.

Eerste voorlopig advies

In juni voeren wij met u en uw kind een gesprek waarin u het eerste voorlopig advies van de school hoort. Dit voorlopig advies is gebaseerd op:

· Werkhouding/motivatie in de klas

· Resultaten in de klas

· Cito-resultaten (LVS) vanaf groep 4

· NIO

· Algemeen beeld van de leerling

Het voorlopig advies wordt bepaald door directie, IB, leerkrachten van groep 7 en 8.

Actueel

maart/april

Wat zijn we lekker hard aan het werk met de kids uit groep 7. We hebben inmiddels 2 leuke leerzame weken achter de rug waarin we hard hebben gewerkt maar ook veel plezier hebben gehad. Naast de gewone vakken hebben we het gehad over de verkiezingen en zijn bezig met het aanleggen van onze eigen moestuin. Dit niet alleen leuk maar ook heel leerzaam. We zoeken steeds de link met de rekendoelen van groep 7. Zo hebben we de oppervlakte berekend en alles op schaal getekend. We merken dat de kinderen veel meer betrokken zijn bij de rekenles als het meer betekenis voor ze heeft. We proberen hier een goede balans in te vinden. Elke dag werken de kinderen aan hun rekenmuurtje in het programma Bareka. Dit programma is gericht op het automatiseren van het rekenen. Kinderen hebben het automatiseren nodig om ingewikkeldere berekeningen te kunnen maken. De kinderen kunnen met hun code ook thuis inloggen, het is leuk om het rekenmuurtje eens samen met uw kind te bekijken. Deze week starten we met de kindgesprekken. Donderdag 8 april starten we met de Portfoliogesprekken. Hiervoor krijgt u later een uitnodiging. Het Portfolio gaat dinsdag 6 april mee naar huis. Iedere periode staat er een regel in de klas centraal. Komende periode zal dit zijn ‘ik luister als er iets wordt gezegd’. We merken dat de kinderen wel keurig stil zijn als er iets wordt verteld maar dat ze niet altijd de focus hebben om het ook te begrijpen. Hier gaan we met elkaar aan werken.
 

 Mededelingen

O