Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten in groep 7 27 kinderen.

Na de herfstvakantie hebben de kinderen nieuwe, door mij gekozen plekken, in de klas gekregen. Ze zijn gelukkig best wel tevreden hierover, wat toch ook weer een compliment is voor de groep dat ze zich prima kunnen aanpassen als er iets veranderd.
Na de kerstvakantie mogen ze weer zelf een plekje uitzoeken.

Wat leren we in groep 7?

Dit schooljaar komt alles aan bod wat betreft spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en natuurlijk ook de wereldoriëntatievakken (Engels, natuur, techniek, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis). Op dit moment zijn we bezig met het thema “Fantastische Families” van Blink. Een erg leuk onderwerp waar de kinderen enthousiast aan werken.

Actueel

november/december

Deze week doen we mee aan Mediamasters. Dat is een klassikaal spel dat we spelen op het digibord. Het gaat voornamelijk over hoe de kinderen veilig met internet/social media om moeten gaan. Daarbij wordt cyberpesten, chatten via een game met vreemden, (groep)sapps(wat schrijf je daarin en wat niet), veiligheid op internet, kortom alles waar kinderen in deze social media tijd mee te maken krijgen besproken. Deze quiz duurt een week en het het duurt ongeveer drie kwartier per spel. Héél erg leerzaam dus.

Met spelling zijn we druk bezig met het leren van het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. De Nederlandse taal bestaat uit ontzettend veel regels, die in de ogen van de kinderen niet logisch zijn. Voor sommige volwassenen is en blijft het soms ook een moeilijk iets. Wanneer eindigt een werkwoord op een -d- en wanneer op -dt-; waarom wordt de vergrote 
foto zó geschreven en waarom schrijf je: de fotograaf vergrootte de foto zó?? Het is puur het instampen van de regels en dat doen we d.m.v. de spellingbladen die ze op vrijdag als huiswerk meekrijgen. En het helpt echt als die regels veel herhaald worden.

 Mededelingen

8 november kijkmiddag afsluiting thema 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       8 t/m 15 november week van de mediawijsheid                                                                                                                                                                                                                                                                           11 november Sint Maarten
13 november opening thema survival
5 december Sinterklaas
19 december kerstdiner
20 december vanaf 12.15 uur kerstvakantie