Groep 7

Groepsinformatie

Er zitten nu 18 kinderen in de klas en dat is, mag ik wel zeggen, een grote luxe!

Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaan de kinderen bij spelling leren: het vervoegen van werkwoorden. Bijvoorbeeld de persoonsvorm, het onderwerp, tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Met rekenen gaan we verder met cijferend vermenigvuldigen, dus onder elkaar. Ook moeten, aan het eind van het jaar, de tafels in hun ‘koppie’ zitten! Dus thuis oefenen met de tafels zou wel heel prettig zijn.

Actueel

januari/februari

Na een heerlijke kerstvakantie gaan we weer volop aan de slag. 

In de week van 21 januari starten we met de Cito-toetsen Midden 7. Daar zijn we 2 weken mee bezig. We gaan zeker rekening houden met de verbouwing en de werklui vragen om niet tijdens de toetsen te gaan boren of zagen. Nieke heeft dat ook al met ze afgesproken.

Vrijdag 18 januari gaan we, samen met groep 8, zwemmen bij de Heerenduinen. Er is altijd een thema aan verbonden. Wat dat thema nu is, dat weet ik niet, maar de kinderen vinden het altijd ontzettend leuk. Aan het eind mogen ze altijd nog een kwartier vrij zwemmen.

21 januari komt er een  nieuwe leerling in de klas, nl. Mahmoud. Hij komt van de I.T.K. (Internationale Taal Klas). Wij verwelkomen hem natuurlijk met open armen.

Wat we gaan leren de komende periode met rekenen is: kilometer per uur, metriek stelsel (km, hm, dam, enz.). Met spelling en taal komt aan bod: woorden met -c- die klinken als -k-, woorden met -b- die klinken als -p- en het vervoegen van werkwoorden die bij de ik-vorm op een -d-eindigen. Met taal gaan we aan de slag met beargumenteren van bepaalde stellingen.

 

Mededelingen

21 januari t/m 1 februari Cito toetsen 

dinsdag 15 januari studiedag

vrijdag 15 februari studiedag

woensdag 27 februari schaatsen