Onderwijsvisie

Onze missie

De Pionier is een vernieuwend KindCentrum met onderwijs en opvang onder één dak, bruisend van energie en ondernemingslust. De Pionier biedt een eigentijds en toekomstgericht programma voor onderwijs en opvang. Kinderen van 0 t/m 12 jaar bezoeken met plezier en vol zelfvertrouwen De Pionier en worden volledig toegerust voor hun toekomst.

Op De Pionier, school voor de toekomst, verzorgen we onderwijs met als uitgangspunt dat alle kinderen van nature leergierig en verwonderd zijn, graag willen onderzoeken en een persoonlijk leertraject afleggen. De kennis en vaardigheden die we leren aan kinderen liggen op het gebied van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

In ons dagelijks handelen laten we ons leiden door onze kernwaarden:

 • Vertrouwen
  We hebben vertrouwen in elkaar: in kinderen, ouders, collega’s en partners. Zelfvertrouwen is de basis voor de ontwikkeling van ieder mens.
 • Veiligheid en plezier
  Kinderen en volwassenen voelen zich veilig en leren en werken met plezier.
 • Onderwijs op maat
  Kinderen maken een persoonlijk leertraject door. Ons aanbod stemmen we af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
 • Vernieuwend
  Ons aanbod is modern, toekomstbestendig en gebaseerd op een intensieve samenwerking met ouders. Kinderen ontwikkelen zich tot ‘wereldburger’.

Onze visie

De Pionier is een dynamische organisatie,  een basisschool die heel nauw samenwerkt met de kinderopvang Op Stoom. Onze wens is het verder ontwikkelen van een bruisend Kindcentrum.

Op onze school willen we de komende jaren stapsgewijs en planmatig werken aan het realiseren van onze missie, gebruikmakend van de ervaringen die we onderweg opdoen en van feedback die we krijgen van onze leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen.

Ons aanbod, de inzet van het personeel en de inrichting van onze school staan ten dienste van onze missie.

Aanbod

Ons uitdagende aanbod is er op gericht dat kinderen volledig toegerust worden op de toekomst en met plezier en vol zelfvertrouwen naar school komen. We leren ze kennis en vaardigheden die ze kunnen gebruiken om de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven. Concreet betekent dat, dat wij:

 • in samenwerking met leerlingen en de ouders een individueel leerplan opstellen, waar leerlingen met begeleiding van een leerkracht, samen met een medeleerling of zelfstandig aan werken
 • in dit leerplan de leerdoelen en de wijze waarop hier aan wordt gewerkt, afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling
 • ons onderwijs betekenisvol maken voor onze leerlingen doordat we de vakken zoveel mogelijk in samenhang geven.
 • kinderen mediawijs maken en hen gelegenheid geven gebruik te maken van digitale hulpmiddelen
 • leerlingen leren om een portfolio samen te stellen

Zo helpen we kinderen om te ontdekken wat ze kunnen, wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Het maken van zelfstandige keuzes waarbij rekening wordt gehouden met en respect wordt getoond aan anderen, vinden we een belangrijke vaardigheid. Wij leren kinderen ook verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leren omdat daarmee de motivatie wordt versterkt.