Ons bestuur

Ons bevoegd gezag

Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPO IJmond). Deze stichting telt 17 scholen voor openbaar primair onderwijs, waarvan 1 school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). De scholen staan verspreid over de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Sinds 1 januari 2012 is voor onze stichting een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd, als gevolg van de wet Goed onderwijs Goed bestuur. Er is een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van de scholen en de bedrijfsvoering.

OPO IJmond stelt zich tot doel om eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit te leveren. Onderwijs dat leerlingen in al hun verscheidenheid voorbereidt om zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk in de maatschappij te kunnen functioneren.

In een slagvaardige en toekomstbestendige onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We streven naar een zo hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor iedere leerling. Om dit te kunnen bereiken is een verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd; de onderwijskwaliteit krijgt hiermee een impuls:

  • Samenwerking tussen scholen: clusters van 4 á 5 scholen geordend naar regionale samenhang. Op deze manier wordt
    er kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld,
  • De schoolleider is samen met het team gefocust op het onderwijs op de school en draagt hiervoor de
    eindverantwoordelijkheid,
  • De clusterdirecteur geeft integraal leiding aan een cluster van scholen en hun schoolleiders m.b.t. de
    bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel,
  • Het bestuursbureau ondersteunt de totale organisatie en organiseert en regelt centraal wat centraal kan.

Voor meer informatie over de Stichting OPO IJmond kunt u een kijkje nemen op de website: www.opoijmond.nl

Het College van bestuur is: de heer Martijn van Embden
Clusterdirecteur: mevrouw I. de Boer

Het Bestuursbureau is gevestigd aan:
Zeilmakerstraat 62
1991 JC Velserbroek
Telefoonnummer: 023-5201580

OPO-logo3-300x126