Aanmelding

Inschrijving van nieuwe leerlingen

Staat u voor de keuze bij welke school u uw kind wilt inschrijven? Dan zijn wij graag bereid u met een persoonlijk gesprek en rondleiding meer te vertellen over KC De Pionier. Stuurt u dan bij voorkeur een mail naar info@pioniervelserbroek.nl of neem telefonisch contact op.

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld bij de schoolleider. Plaatsing is mogelijk vanaf de dag dat zij 4 jaar zijn geworden.

Heeft u al een keuze gemaakt voor onze school, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. Als u uw kind wil inschrijven moet u het  inschrijfformulier invullen en aan de schoolleider, Thea Tichelaar, geven.

Met de inschrijving gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in de schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de inschrijving verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur: http://www.opoijmond.nl

Graag tot ziens op de Pionier!