OR

De Ouderraad

Naast de MR heeft de school ook een ouderraad. In de ouderraad gaat het vooral om de praktische organisatie en ondersteuning bij tal van activiteiten. We denken hierbij o.a. aan de jaarlijks terugkerende feesten en evenementen. De leden van de raad komen regelmatig bijeen om samen met een afvaardiging van het team de verschillende activiteiten voor te bereiden of te bespreken. Elk jaar wordt in oktober de algemene jaarvergadering gehouden, tijdens welke het financieel overzicht wordt toegelicht en er nieuwe leden worden gekozen.

Heeft u vragen mail ze naar thea.tichelaar@opoijmond.nl

 

 

 

 

 

 

Wie zitten er in de ouderraad?

Daisy van Steen- voorzitter- moeder van Kyara Hulscher groep 3

Roos Vermeulen- penningmeester- moeder van Stan groep 1/2 a

Mirjam Visser – secretaris – moeder van Collin groep 3

Desiree- moeder van Noella groep 3 en Damien groep 5

Femke Raap- moeder van Naomi groep 6/7

Marit Stecher – moeder van Nick groep 3

Kim Schilders – moeder van Luca groep 1/2 a

Maartje Kuijpers – leerkracht groep 1/2 b

Fenny Eikendal – leerkracht groep 3, 6/7 en 8

Myrthe Veldkamp – moeder van Dex groep 1/2 a

Ouderbijdrage

Kinderen zijn op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn om te ontspannen en om leuke dingen te ondernemen. Om kinderen regelmatig iets extra’s te kunnen aanbieden zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, schoolreis en meer, is de ouderbijdrage in het leven geroepen. Met deze vrijwillige bijdrage worden dus de activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed.

Is de ouderbijdrage verplicht? Onderwijs in Nederland is gratis. Hieruit vloeit voort dat ouders niet verplicht kunnen worden tot betaling voor de extra activiteiten die de school organiseert. Toch mag er een zekere solidariteit verwacht worden. Immers, zonder de ouderbijdrage kunnen feestelijke extraatjes niet georganiseerd worden.

Hoe u de ouderbijdrage kan betalen kan u  in deze download lezen

Ouders die niet betalen, lopen het risico dat hun kind wordt uitgesloten van de leuke activiteiten. Voor deze kinderen, moet de school een alternatief programma aanbieden als de activiteiten onder schooltijd vallen. Voor vragen over de ouderbijdrage of als u een verzoek tot gespreide betaling wilt aanvragen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad.

Steun onze school

kik_kaart 1Als u de dagelijkse boodschappen doet bij de Vomar ontvangt u op de Klant- Is- Koning klantkaart, gratis de zogenaamde Kikpunten. De Vomar steunt via dit systeem verschillende goede doelen. U kunt zelf aangeven aan welk doel uw punten worden geschonken. Eén van die doelen is onze school KC De Pionier. De ouderraad van school organiseert die evenementen die buiten het gewone lespakket vallen, maar die het schoolgaan voor onze kinderen nog leuker maken. Zoals bijvoorbeeld de Sint-, Kerst- en paasviering, wat lekkers bij de sportdag, het jaarlijkse schoolreisje…Deze “feestjes” worden o.a. betaald van de (vrijwillige)ouderbijdrage. Maar u zult begrijpen…het extraatje van  de Kikpunten is  een -meer dan- welkome aanvulling! Bij de Vomar kunt u de klantkaart gratis aanvragen. Heeft u al een kaart en wilt u de Kikpunten toekennen aan school? Graag!