Verlofaanvraag

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan niet meer zonder toestemming thuis kunt houden. In incidentele gevallen kan door de schoolleider verlof worden gegeven. Dit kan het geval zijn bij dringende familieomstandigheden of wanneer men door de aard van het werk de vakantie niet in een schoolvakantie kan opnemen. In de schoolgids staat dit precies vermeld.

Verlof voor extra vakantie

“Regelmatig ontvangen we verlofaanvragen met de meest uiteenlopende redenen. Helaas laat de leerlicht weinig ruimte om tegemoet te komen aan de verzoeken en is toestemming aan strikte regels gebonden. Vanwege het belang van de continuïteit van onderwijs zijn wij terughoudend in het verlenen van verlof en wij hanteren bij de beoordeling van de aanvraag de richtlijnen van de leerplicht.”