Bruisend onderwijs

voor de wereld van morgen

Voor de wereld van morgen

De Pionier is een openbare basisschool. Onze slogan ‘Bruisend onderwijs voor de wereld van morgen’ komt voort uit de bewustwording dat er in een snel veranderende wereld meer nodig is dan alleen de basisvakken om houvast te bieden voor de toekomst.

We leren onze leerlingen om te gaan met verschillen, verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en zorg te dragen voor de ander en de omgeving. Om klaar te zijn voor de toekomst zijn voor ons creativiteit en flexibiliteit belangrijke pijlers.

Ontdek je eigen talent

Naast de kennis en vaardigheden die de leerlingen gebruiken om de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven, spelen fantasie en creativiteit een belangrijke rol. 

Wij hebben daarom veel aandacht voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, durf en lef, ondernemerschap en samenwerking, en doorzettingsvermogen.

Ouder aan het woord:

“De Pionier zorgt ervoor dat leerlingen het leren kunnen ontdekken, in een fijne, kleine school met een mooie basis voor de toekomst.”

In ons schoolgebouw zit de kinderopvangorganisatie Op Stoom. Het is een gezellige, fijne plek waar kinderen geïnspireerd worden. We nemen de kinderen serieus en dagen ze uit om actief deel te nemen aan verschillende activiteiten. Sport, muziek, toneel, koken, knutselen, voor ieder wat wils. En we trekken er ook veel op uit. Lekker de natuur in of gewoon een potje voetballen op het schoolplein.

Onze Pijlers

Basisvaardigheden

Gebruik maken van de kennis van rekenen, taal en lezen in andere vakgebieden en het thematisch onderwijs

Samenwerken

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen, ouders en leerkrachten werken samen, voor een optimale ontwikkeling.

Digitale geletterdheid

Bewust en passend omgaan met digitale media en informatie, technologie en apparatuur is geïntegreerd in ons aanbod.

Creativiteit

Talent, concentratie, zelfvertrouwen en samenwerken ontwikkelen middels presenteren, dans, drama, muziek of beeldend.

Kom kennismaken

Je bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te proeven op onze school. Wij ontmoeten jou en je kind graag!

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.