Bruisend onderwijs

We leren onze leerlingen om te gaan met verschillen, verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en zorg te dragen voor de ander en de omgeving.

Creativiteit en flexibiliteit

Om klaar te zijn voor de toekomst zijn voor ons creativiteit en flexibiliteit belangrijke pijlers. Naast de kennis en vaardigheden die onze leerlingen kunnen gebruiken om de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven, spelen fantasie en creativiteit een belangrijke rol. 

Wij hebben daarom veel aandacht voor het ontwikkelen van:

  • Nieuwsgierigheid
  • Durf en lef
  • Ondernemerschap en samenwerking
  • Doorzettingsvermogen

Missie en visie

De Pionier is een dynamische school die voortdurend in ontwikkeling is. Wij bieden een eigentijds en toekomstgericht onderwijsprogramma. In de ochtenden is er onderwijs in de basisvakken en in de middag thematisch onderwijs. Hierbij passen de leerlingen de in ochtenden opgedane kennis als vanzelfsprekend toe. Zij worden uitgedaagd het geleerde toe te passen in andere situaties. Hier worden individuele talenten en voorkeuren ontdekt en is er de mogelijkheid die verder te ontwikkelen. De leerkrachten stimuleren, helpen en ondersteunen de leerlingen hierbij.

Onze 5 basisregels

– Ik luister naar de ander.

– Ik praat aardig tegen de ander.

– Ik help de ander.

– Ik doe de ander geen pijn.

– Ik ben eerlijk.

Hier werken we in alle groepen op verschillende niveaus aan, als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijs

Op de Pionier werken we met jaarklassen. Dit houdt in dat we het onderwijsaanbod afstemmen op de doelstellingen die gelden voor taal en rekenen per leerjaar. De afwisseling in lesstof en werkvormen, zoals bewegend leren en samenwerkingsopdrachten maakt ons onderwijs bruisend.

De vaardigheid die de leerlingen opdoen in het stevige aanbod van de basisvakken weten zij te gebruiken bij de andere vakgebieden en in hun dagelijks leven. Er zijn ook mogelijkheden voor extra ondersteuning en uitdaging in de leerstof. Op de Pionier werken we dagelijks samen in verschillende groepjes; zo ontstaat een doorlopende leerlijn gedurende de hele schooltijd.

Ons onderwijs

In de kleutergroepen wordt er per vier weken gewerkt met steeds weer een ander thema middels de ‘Kleuteruniversiteit’. De thema’s sluiten aan bij de actualiteit (jaargetijden, feesten) en/of het thema in de groepen 3 t/m 8. Digitaal aanbod van methoden houdt ons onderwijs up-to-date. ’s Ochtends werken we volop aan reken-, taal-, lees- en schrijfonderwijs. In de middag worden deze vaardigheden ingezet voor het thematisch werken, naast de creatieve verwerking of gebruikmaking van digitale middelen.

Ons onderwijs heeft betekenis voor onze leerlingen, doordat we de vakken waar mogelijk in samenhang geven. We werken aan goede resultaten en vergelijken de uitkomsten met de gestelde doelen.
De resultaten leggen we vast in het leerlingvolgsysteem en het portfolio.

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat ze hun leerlingen goed kennen en volgen hun ontwikkeling nauwkeurig op het gebied van kennis en sociale ontwikkeling.Ons aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. In de groepen werken we met 3 niveaus.

Waar nodig werken we samen met externe specialisten. De intern begeleider houdt overzicht over de zorgstructuur. We werken met onderwijsondersteunend personeel.

Ons team

We hebben een enthousiast en betrokken team dat met plezier samenwerkt. De leerkrachten en leerlingen kennen elkaar allemaal.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.