Opvang voor je kind

De Pionier is een basisschool met kinderopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse en naschoolse opvang onder één dak. Kinderen van 0 t/m 12 jaar komen er met plezier. Wij bieden een eigentijds en toekomstgericht programma voor onderwijs en opvang, zodat we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst.

Ouder aan het woord:

“Het is een relatief kleine school, waar ieder kind gezien wordt. Mijn kind is elke dag blij om naar school te gaan. Kinderen worden buiten de reguliere bezigheden ook geprikkeld door theater, robotica en uitdagingen op eigen niveau. En vergeet de bevlogen juffen en meesters niet!”

Gaat je kind naar de opvang?

Op Stoom verzorgt de peuter-, kinder- en naschoolse opvang. Voor vragen over inschrijving of over de locatie bel je naar 023 – 230 20 04 of mail je naar planning@opstoom.nl.