Nieuwsbrief 3

We hebben een prachtige nieuwe website. Met deze vernieuwing is ook de opzet van onze Nieuwsbrief meegenomen. Nieuwsbrief 3 is de eerste Nieuwsbrief in nieuwe stijl.

Schoolfotograaf

De schoolfoto’s zijn al klaar! 

Woensdagavond 28 september tussen 19.00 en 20.00 uur kunnen de foto’s op school worden betaald en opgehaald. Per 2 groepen zijn de foto’s gesorteerd (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Gezinsfoto’s vindt u bij de foto’s van uw oudste kind. Betalen kan contant of via de QR code. 

Schoolreizen

De schoolreis naar Artis van de onderbouw en naar Drievliet van de bovenbouw liggen inmiddels weer achter ons. Het weer werkte niet helemaal mee helaas, maar de kanjers van De Pionier lieten zich daar niet door beïnvloeden. De leerlingen hebben een superdag met veel plezier gehad!

Ouder-Kind lessen

Na het versturen van de jaarkalender kregen we diverse berichten van ouders die nieuwsgierig waren naar wat ouder-kind lessen zijn.

Bij de ouder-kind lessen bieden we de ouders de gelegenheid de start van de ochtend in de groep van uw kind mee te maken. Leerlingen en leerkracht starten de ochtend als gebruikelijk. Voor de ouders zijn er plekken in de klas gereserveerd om zo’n 20 á 30 minuten mee te kijken hoe een les verloopt.

We willen de rust in de groepen bewaren en het lesprogramma niet verstoren en bieden daarom een aantal dagen, steeds voor een groepje ouders plekken aan. Per periode van ‘ouder-kindlessen’ is er de mogelijkheid voor één van de ouders zo’n les mee te maken. Wanneer u dit wilt meemaken kunt u via het parro bericht dat u van de leerkracht ontvangt hiervoor inschrijven.

De eerste Ouder- kindlessen staan gepland na de herfstvakantie in de week van 30 oktober t/m 4 november.

Kinderboekenweek

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje!

Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel koopt vragen we u het bonnetje in te leveren op school. De school verzamelt de bonnen en bij inlevering van alle bonnen bij Bruna krijgen we een tegoed van 20% koritng wanneer onze school nieuwe boeken koopt voor de schoolbibliotheek.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Kinderboekenweek en Kleedjesmarkt

Woensdagochtend 5 oktober start de schooldag voor alle leerlingen met de opening van de Kinderboekenweek. Deze heeft als thema; “Gi-ga-groen”. Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er, zoals ieder jaar ook nu weer de Kleedjesmarkt op ons schoolplein. Vrijdagmiddag vrijdag 14 oktober mogen de leerlingen hun van thuis meegebrachte boeken en/of strips verkopen tegen kleine prijsjes. Kinderen die boeken willen verkopen, geven zich vooraf op bij de eigen leerkracht en mogen eerder de klas uit om – samen met (groot)ouders – hun kraampje in te richten/kleedje klaar te leggen. Via een Parro-bericht ontvangt u hierover meer informatie.  

Agenda

Dinsdag4 oktoberJaarvergadering OR en MR
Woensdag5 oktoberStart Kinderboekenweek
Vrijdag14 oktoberSwimming ’s Cool groep 5/6
Vrijdag14 oktoberVoorstelling groep 3
Vrijdag14 oktoberKleedjesmarkt/afsluiting kinderboekenweek
Ma/Vrijdag17 t/m 21 oktoberHerfstvakantie
Maandag24 oktoberStudiedag Team, leerlingen vrij

Ziekmelden/afwezig

Bij ziekmelding of afwezig zijn verzoeken we u vriendelijk tussen 8.00 en 8.30 uur naar school te bellen.