Nieuwsbrief 4

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. De herfst is begonnen en vanaf vrijdagmiddag 14.30 uur is het herfstvakantie!

NB: Maandag 24 oktober is er een studiedag voor het team, de leerlingen hebben daardoor een dag langer herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie en zien elkaar graag weer op dinsdag 25 oktober.

Thema

Het schoolthema voor de eerste periode van het schooljaar is Reizen. Op groepsniveau wordt daar per thema aan gewerkt met diverse afwisselende activiteiten. Wellicht hebt u thuis al gehoord waar de leerlingen mee bezig zijn, wat hen bezig houdt, wat ze onderzoeken en wat ze al ontdekt hebben. In groepjes wordt gewerkt aan de diverse opdrachten en de opbrengsten daarvan worden met elkaar gedeeld.

Jaarvergadering MR en OR

Op dinsdag 4 oktober 2022 vond de algemene jaarvergadering plaats van de medezeggenschapraad (MR) en de ouderraad (OR) van de Pionier. Tijdens deze vergadering hebben de MR en OR hun activiteiten van het schooljaar 2021-2022 toegelicht, is het financiële overzicht van de OR besproken en is de hoogte van de reguliere ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 op € 30,00 vastgesteld. Uiteraard is er een verslag gemaakt van de vergadering en voor geïnteresseerden is dit in te zien/te lezen.

Bericht vanuit de OR

Vorige week heeft u een brief ontvangen van de OR over betaling van de algemene ouderbijdrage. Hierin is uitgelegd waar de ouderbijdrage voor wordt gebruikt. De OR verzoekt u vriendelijk uiterlijk vrijdag 14 oktober te betalen, zodat alle activiteiten georganiseerd kunnen gaan worden. Mocht betaling een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie van school. Namens de OR alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Kinderboekenweek en Kleedjesmarkt

Woensdagochtend 5 oktober begon de schooldag feestelijk met alle leerlingen en het team in de aula van onze school voor de opening van de Kinderboekenweek. Het thema; “Gi-ga-groen” stond hierbij natuurlijk centraal. Op het podium stond een “Gi – ga – groen machine”. Steeds weer werd er een voorwerp uit de machine gehaald dat één van de teamleden bekend voorkwam. Zij vertelden aan de hand van het voorwerp ‘wat zij graag doen in de natuur’.

Tot slot werd er een fantastisch Pionierfeestje van deze bijeenkomst gemaakt met het zingen van het ‘Gi – ga – groen’ lied van Kinderen voor Kinderen.
Voordat iedereen terug ging naar het lokaal was er voor elke groep een mooi, leuk, spannend, grappig, of interessant nieuw boek. Een stukje uit dit boek werd in de groep voorgelezen door een leerkracht uit een andere groep.

We sluiten de Kinderboekenweek af met de Kleedjesmarkt op ons schoolplein. Via een Parro-bericht ontvangt u hierover meer informatie. 

Oma’s en Opa’s

Hoe leuk is het om te worden voorgelezen door je oma of opa? Hoe fantastisch is het als je oma of opa komen voorlezen voor alle kleuters in je groep? Dat is SUPERLEUK! Dat hebben de kleuters tijdens deze Kinderboekenweek mogen ervaren.

Heel veel opa’s en oma’s zijn op school geweest om in de kring een verhaal voor te lezen. De kleuters en de juffen hebben ervan genoten! Dank aan alle opa’s en oma’s.

Agenda

Vrijdag14 oktoberSwimming ’s Cool groep 5/6
Vrijdag14 oktoberVoorstelling groep 3
Vrijdag14 oktoberKleedjesmarkt/afsluiting kinderboekenweek
Ma/Vrijdag17 t/m 21 oktoberHerfstvakantie
Maandag24 oktoberStudiedag Team, leerlingen vrij
Dinsdag25 oktoberWeer naar school
Woensdag2 novemberGroep 3 naar De Zandhaas

Gevraagd

Voor een creatieve activiteit zijn we op zoek naar breinaalden en restjes wol. Hebt u thuis breinaalden of resten wol die niet meer gebruikt gaan worden en wilt u dit afstaan, dan maakt u ons daar blij mee!

Ziekmelden/afwezig

Bij ziekmelding of afwezig zijn verzoeken we u vriendelijk tussen 8.00 en 8.30 uur naar school te bellen.