Nieuwsbrief 5

Sint Maarten

Hoewel het weer ons nog anders doet geloven gaan we toch de periode van de donkere koude maanden in en maken we ons op voor de daarbij behorende feestelijkheden.

Het eerste feest dat er voor de leerlingen aankomt is Sint Maarten. In diverse groepen wordt al aan lampions gewerkt. De ouderraad is ook druk met alle voorbereidingen.

Thema

We werken toe naar de afsluiting van het thema reizen in de groepen 3 t/m 8. Aan het einde van het thema zijn de leerlingen in staat te vertellen of te laten zien wat zij de afgelopen weken onderzocht hebben en wat zij hebben geleerd. We zijn benieuwd wat zij hierover thuis kunnen vertellen!

Groep 5 en groep 6 hebben deze eerste periode samen hard gewerkt aan het thema: “Wereldgerechten”. De kinderen hebben in groepjes onderzoek gedaan naar eetgewoontes en voedsel in verschillende werelddelen. Eten de mensen met mes en vork, stokjes? Eten ze overal hetzelfde? Wat eten ze in Oceanië wat ze in Europa niet kennen?

Na hun onderzoeken, was hun eigen avondeten aan de beurt! In een mindmap met foto van hun eten, hebben de kinderen antwoord gegeven met de focus op zintuigen: hoe smaakt, ruikt, proeft, oogt, klinkt je gerecht. In de afsluitingsweek zullen de leerlingen allemaal een PRESENTATIE geven van hun maaltijd en de bijbehorende aspecten in de mindmap.

De kleuters hebben het thema reizen uitgewerkt rondom de schoolreis naar Artis. Inmiddels zijn zij volop met de herfst en Sint Maarten bezig.

Voorstelling groep 3

De eerste voorstelling van dit jaar werd uitgevoerd door groep 3. In het verhaal van Hennie de Toverheks werden de leerlingen met een abacadabra en een zwaai van het toverstokje van de herfst naar de zomer getoverd.

Na een lied en dans in de tuin van Hennie vond zij het wel weer mooi geweest en werden de kinderen teruggetoverd naar de herfst en zaten zij weer op de stoelen naast het podium.

Kleedjesmarkt

Het herfstweer maakte het helaas niet mogelijk de Kleedjesmarkt op het plein te houden. Onze aula was gelukkig groot genoeg voor de ‘verkopers’ en nieuwsgierige ‘kopers’. Er zijn flink wat boeken van eigenaar gewisseld en dat zorgt vast weer voor heel veel leesplezier!

Zieke of afwezige leerkrachten

Soms komt het voor dat de leerkrachten ziek zijn. Helaas zijn er géén vervangers beschikbaar. Dit betekent dat wij binnen ons eigen team altijd zullen kijken of wij een oplossing kunnen vinden om de groep toch onderwijs op school te kunnen bieden. Waar mogelijk vragen we een leerkracht om op een vrije dag te komen werken ter vervanging van de zieke collega. Dat is niet altijd mogelijk….We kijken dan of het mogelijk is de groep op te delen en in een andere groep mee te laten draaien. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen, de groepsorganisatie en het dagprogramma. Wanneer we echt geen oplossing hebben zullen we u dit laten weten via Parro en u verzoeken uw kind thuis te houden.

Begin deze week was juf Kitty ziek, we hebben juf Sylvia en juf Ellen beiden bereidt gevonden een dag extra te komen werken.

Agenda

Woensdag2 novemberGroep 3 naar De Zandhaas
Dinsdag8 novemberGroep 3 naar Boerderij Zorgvrij
Vrijdag11 novemberSint Maarten
Vrijdag 11 novemberAfsluiting Thema 1
Maandag14 novemberStart Thema 2
Dinsdag15 novemberBrandweer op bezoek in groep 4
Vrijdag18 novemberSwimming ’s Cool groep 3 en 4
Vrijdag18 novemberVoorstelling groep 7 / 8

Gevraagd

Voor een creatieve activiteit zijn we op zoek naar breinaalden en restjes wol. Hebt u thuis breinaalden of resten wol die niet meer gebruikt gaan worden en wilt u dit afstaan, dan maakt u ons daar blij mee!

Vanuit de Ouderraad

Op 6 oktober heeft u van de Ouderraad een brief ontvangen over de jaarlijkse ouderbijdrage. Voor de ouders/verzorgers die dat nog niet gedaan hebben verzoekt de Ouderraad u hierbij nogmaals om de ouderbijdrage van € 30,- per kind over te maken op rekeningnummer NL64 INGB 0006378170 t.n.v. Ouderraad O.B.S. de Pionier onder vermelding van ‘Ouderbijdrage 2022-2023’, de naam en achternaam van uw kind(eren) en in welke groep hij/zij zit(ten). U kunt het bedrag ook overmaken met iDeal betaling door onderstaande QR-code te scannen. Voor meerdere kinderen kunt u de betaling met QR-code eenvoudig herhalen. Kunt u de ouderbijdrage niet voldoen, dan vragen wij u dit te melden bij de directie van de school. Samen wordt er dan gezocht naar een passende oplossing. Voor vragen over de ouderbijdrage of voor een verzoek tot gespreide betaling, kunt u contact opnemen met school. Heel hartelijk bedankt namens de Ouderraad.

Ziekmelden/afwezig

Bij ziekmelding of afwezig zijn verzoeken we u vriendelijk tussen 8.00 en 8.30 uur naar school te bellen.