Nieuwsbrief 6

Van Sint Maarten naar Sinterklaas

Afgelopen vrijdag, 11 november klonken de Sint Maartenliedjes in de school en gingen de zelfgemaakte lampionnen mee naar huis. Maandagochtend werden de leerlingen bij binnenkomst verrast met alle Sinterklaasversiering in de school.

Dank je wel, groenteman!

Ook dit schooljaar bleek de groenteman in het winkelcentrum van Velserbroek zo aardig te zijn om onze Sint Maarten traktatie te doneren!

De moeders van de ouderraad hebben van deze lekkere appels fraaie ‘Mummieappels’ gemaakt. 140 verbandjes knopen en op alle appels oogjes tekenen met eetbare stift was een flinke klus. De moeders hadden eer van hun werk, de schalen met ‘mummies’ zagen er fantastisch uit en de leerlingen waren blij verrast!

Sinterklaas

Het Sinterklaasjournaal wordt gevolgd, we leven in de groepen mee met alles wat er daar gaande is.
De school is helemaal in Sinterklaasstemming gebracht en met elkaar leven we toe naar het feest op 5 december.

Afronding Thema

Thema 1 is afgerond. Leerlingen hebben dat wat zij ontdekt en geleerd hebben gedeeld met de andere leerlingen in de groep. De presentaties gaven hier een goed beeld van, net als de muurkranten en de werkbladen. In groep 5/6 is zelfs de lampion in stijl van de wereldgerechten gemaakt. Groep 7/8 heeft in muurkranten en stop motionfilmpjes de trektocht van diverse dieren weergegeven.

Badminton Clinic

Afgelopen dinsdag was er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 een badmintonclinic van BC Velsen tijdens de gymles. Met veel plezier hebben de kinderen hieraan meegedaan en veel geleerd. Voor wie meer interesse heeft in Badminton biedt de vereniging de mogelijkheid voor het meedoen aan 10 trainingen voor slechts € 25,-. Wil je meer weten doe dan even navraag bij meester Dion.

Op zondag 18 december is het scholenbadmintontoernooi. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen hiervoor inschrijven met een team bestaande uit 4 deelnemers onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders. Tijdens de gymlessen zal meester Dion hier meer over vertellen.

Agenda

Maandag14 novemberStart Thema 2
Dinsdag15 novemberBrandweer op bezoek in groep 4
Vrijdag18 novemberSwimming ’s Cool groep 3 en 4
Vrijdag18 novemberVoorstelling groep 7 / 8
maandag/vrijdag21/25 novemberOuder/Kindlessen groep 5 t/m 8
Woensdag23 novemberDode Hoekles en Split the Risk groep
Woensdag30 novemberNieuwsbrief 7
Vrijdag2 decemberSwimming ’s Cool groep 5 & 6
Maandag5 decemberSinterklaasochtend ; school uit om 12.15 uur!

Schooltijden Sinterklaas en Kerst

Maandagochtend 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De leerlingen zijn de middag vrij, de school gaat om 12.15 uur uit.

Vrijdag 23 december is de laatste schoolochtend van dit schooljaar voor de kerstvakantie. De school gaat dan om 12.15 uur uit. Maandag 9 januari 2023verwachten we de leerlingen weer op school.

Ouder voor de GMR gezocht

Wie zoeken wij?
Ben jij enthousiast en gedreven? Bereid tot samenwerking, maar ook een goede luisteraar én ouder
van IJmare? Dan zoeken we jou! IJmare Openbaar Basisonderwijs is namelijk op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de OGMR (één ouder).

Wat is de GMR?
De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en vier personeelsleden mee kunnen denken en praten over het schooloverstijgende beleid van IJmare, zoals dit door het bestuur uiteen wordt gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en de inzet van het personeel binnen de stichting (formatieplan).

Er wordt achtmaal per jaar vergaderd en je bent tweemaal per jaar bij een MR-vergadering aanwezig. Je hoeft niet overal kennis van te hebben, maar staat wel open voor het opdoen van de materie.

Wie zijn wij?
GMR-leden denken en praten mee over het schooloverstijgend en gemeenschappelijk beleid van IJmare. Tegelijk is een GMR-lid ook voldoende op de hoogte van wat er op het niveau van de school speelt of kan spelen. Daarnaast behoort het volgen van een cursusavond tot de mogelijkheden, met als doel om samen verder te groeien in onze rol als medezeggenschapsorgaan.

Meld je aan!
Waarom zou je je aanmelden? Omdat je je op die manier kunt inzetten voor de scholen, ouders en leerlingen en omdat je invloed kunt uitoefenen op het beleid van IJmare! Een kandidaat hoeft geen MR-lid te zijn, maar dat mag wel.

Ouders die zich voor de GMR kandidaat willen stellen, kunnen zich per e-mail aanmelden bij het secretariaat: Esther Demarteau, GMR@ijmare.nl. Indien er behoefte is aan meer informatie, kun je via dit mailadres contact opnemen met GMR-voorzitter Maaike de Water.

Vrijblijvend een vergadering bijwonen om een beeld te krijgen? Altijd welkom!

Ziekmelden/afwezig

Bij ziekmelding of afwezig zijn verzoeken we u vriendelijk tussen 8.00 en 8.30 uur naar school te bellen.