Nieuwsbrief

Een keer in de twee weken brengt onze school de nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor de komende weken en leest u verslagen van activiteiten.

U kunt hier de nieuwsbrieven lezen :

Nieuwsbrief 1 van 25-8- 2021 kunt u hier downloaden.

Het vakantierooster en studiedagen kunt u hier downloaden.

Nieuwsbrief 2 van 8-9-2021 kunt u hier downloaden.

Nieuwsbrief 3 van 22-9-2021 kunt u hier downloaden.