Schooltijden

Bij een moderne school – gericht op een verbinding tussen een stevig leerstofaanbod en spelend leren – hoort in onze ogen een continurooster. Dit betekent dat leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur op school zijn. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.15 uur uit.

De deur gaat om 8.20 uur open, zodat de leerlingen de tijd hebben om in het lokaal te zijn als de groepsleerkrachten met hun lessen beginnen. De lunch en het fruit nemen ze van huis mee.