Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar is je kind leerplichtig. Dit betekent dat je je kind dan niet meer zonder toestemming thuis kunt houden. In incidentele gevallen kan de schoolleider verlof geven. Bijvoorbeeld bij dringende familieomstandigheden of wanneer je door de aard van je werk je vakantie niet in een schoolvakantie kan opnemen. In de schoolgids staat dit precies vermeld.

Verlof voor extra vakantie

Regelmatig ontvangen we verlofaanvragen met de meest uiteenlopende redenen. Helaas laat de leerlicht weinig ruimte om tegemoet te komen aan de verzoeken en is toestemming aan strikte regels gebonden. Vanwege het belang van de continuïteit van onderwijs zijn wij terughoudend in het verlenen van verlof en wij hanteren bij de beoordeling van de aanvraag de richtlijnen van de leerplicht.