Ziekmelden

Als je kind niet naar school kan komen omdat het ziek is, verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk te melden aan school. Dat kan tussen 8.00 en 8.30 uur, bij voorkeur telefonisch, zodat de groepsleerkracht tijdig van de afwezigheid op de hoogte is. Hetzelfde geldt voor bezoek aan de huisarts, tandarts, orthodontist, etc., dit kan ook via Parro.

Als je kind onder schooltijd niet lekker wordt, moet hij of zij worden opgehaald. We bellen je dan. Het is daarom van groot belang dat je gewijzigde telefoonnummers zo snel mogelijk aan onze administratie doorgeeft. Dat kan via info@pioniervelserbroek.nl.