De leden van de Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 3 ouderleden: Terry Wiersma (vader Julian en Kyara groep 2 en 6), Marten Kamerling (vader Anne Teun en Jette groep 3 en 6) Margreet de Wit (moeder Sophie groep 6) en 3 personeelsleden: Nicole (groep 3), Kitty (groep 5) en Sylvia (groep 7/8).

Heeft u vragen of wilt u heel graag meer weten. Of heeft u ideeën hoe u beter geïnformeerd kunt worden? Vertel het ons op het schoolplein of stuur een mail mrpionier@ijmare.nl

Vergaderdata

De vergaderdata van de MR worden voor een schooljaar vastgesteld. Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze verzet worden. Wilt u een vergadering bijwonen, informeert u dan a.u.b. of de geplande vergadering doorgaat als gepland en of deze, zoals meestal het geval is, openbaar is. Ook is er indien daartoe aanleiding is de mogelijkheid extra vergadermomenten toe te voegen.

07-12-2023Mr vergadering online/teams; 19.30 – 21.00 uur
13-02-2024Mr vergadering online/teams; 19.30 – 21.00 uur
11-04-2024Mr vergadering op school; 19.30 – 21.00 uur
11-06-2024Mr vergadering op school; 19.30 – 21.00 uur

Extra informatie

Wat is de GMR?

De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en vier personeelsleden mee kunnen denken en praten over het schooloverstijgende beleid van IJmare, zoals dit door het bestuur uiteen wordt gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en de inzet van het personeel binnen de stichting (formatieplan).
Er wordt achtmaal per jaar vergaderd en je bent tweemaal per jaar bij een MR-vergadering aanwezig. GMR leden hoeven niet overal kennis van te hebben, maar staan wel open voor het opdoen van de materie.

GMR-leden denken en praten mee over het schooloverstijgend en gemeenschappelijk beleid van IJmare. Tegelijk is een GMR-lid ook voldoende op de hoogte van wat er op het niveau van de school speelt of kan spelen. Daarnaast behoort het volgen van een cursusavond tot de mogelijkheden, met als doel om samen verder te groeien in onze rol als medezeggenschapsorgaan.

Ouders en personeelsleden die zich voor de GMR kandidaat willen stellen, kunnen zich per e-mail aanmelden bij het secretariaat.